Publikační činnost - IS PUBL
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2024, Key Publishing s. r. o.
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2024, Routledge
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023, Časopis Slezského zemského muzea, série B, vědy historické
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Martin Kajzar, Jiří Pospíšil, Hana Cisovská
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
kurátor výstavy
 
Rok: 2023, Arti Musices
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023, Hudební věda
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023, Acta Iuridica Olomucensia. Vědecký časopis právnický / Journal for Legal Research
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023, Rock magazine Spark
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023, Rock magazine Spark
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023, Rock magazine Spark
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023, Rock magazine Spark
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023, Rock magazine Spark
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023, Hollitzer Verlag
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023, Opus musicum: hudební revue
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2023
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Lucie Černá, Jozef Ondrík, Kateřina Štroblová
Rok: 2023, untitled
odborná kniha
 
Rok: 2023, Rock magazine Spark
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2023
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023
uspořádání výstavy (E)
 
Rok: 2023
kurátor výstavy
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023
mezinárodní mistrovské interpretační kurzy
 
Rok: 2022
uspořádání výstavy (E)
 
Rok: 2022, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022, Galerie Jaroslava Fragnera & ARCHITECTURA
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022, Hudební věda
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022, Národní památkový ústav
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Rock magazine Spark
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022, Galerie Jaroslava Fragnera & ARCHITECTURA
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2022, Národní památkový ústav
kapitola v odborné knize
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
kapitola v odborné knize