Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2023, Rock magazine Spark
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023, Rock magazine Spark
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023, Rock magazine Spark
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
uspořádání výstavy (E)
 
Rok: 2022, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022, Galerie Jaroslava Fragnera & ARCHITECTURA
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Rock magazine Spark
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022, Galerie Jaroslava Fragnera & ARCHITECTURA
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022
interpretace uměleckých děl
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2022
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2022
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2022
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2022
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2022, Krásná Ostrava
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2022, Rock magazine Spark
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022, Rock magazine Spark
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022, CPress, Albatros media
odborná kniha
 
Rok: 2022, Brepols
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2022, Krásná Ostrava
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022, Rock magazine Spark
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022, Rock magazine Spark
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022, Rock magazine Spark
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022, Böhlau Verlag
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022
uspořádání výstavy (E)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Jan Cebe, Alexandra Blodigová, Viktor Velek
Rok: 2022, Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
odborná kniha
 
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
uspořádání výstavy (E)
 
Rok: 2021
působení v zahraničí
 
Rok: 2021, Nakladatelství Lidové noviny
odborná kniha
 
Rok: 2021, Galerie výtvarného umění v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021
působení v zahraničí
 
Rok: 2021
kurátor výstavy
 
Rok: 2021
ostatní
 
Rok: 2021
kompoziční umělecká činnost
 
Rok: 2021
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené