Studium a přijímací řízení

Studijní program katedry se řídí akreditovaným bakalářským, magisterským a doktorským programem, který je realizován na základě harmonogramu akademického roku sestaveným děkanem FU OU.

Studijní plány si vyučující vypracovávají samostatně na základě jasně definovaných pravidel pro studium v příslušném roce studia samozřejmě s přihlédnutím ke schopnostem a individuální prospěšnosti studentů. Výsledky studia hlavního oboru jsou hodnoceny dvakrát ročně zápočtovým nebo známkovým systémem. Nastudované skladby musí každý student předvést v jednotlivých semestrech na seminářích a veřejných koncertech katedry (polo recitál, celovečerní koncert, koncert komorní hudby aj.).

Uchazeči o studium si mohou před konáním přijímacích zkoušek bezplatně otestovat své studijní předpoklady a to formou konzultace s vyučujícími.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020