Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
553 46 3323
Garláthy Ján, MgA., Ph.D.
tajemník kateder hudebních umění
777 094 111
553 46 3308
553 46 3335
Sekretariát katedry
Tabašková Lenka, Ing.
sekretářka kateder hudebních umění
553 46 3311
 
Členové katedry
Profesoři
Januszewska-Stańczyk Henryka, prof.
garant KSZ
činnost: sólový zpěv, školitel studentů doktorského studia
553 46 2923
Docenti
Dřízgová Eva, doc. MgA., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: sólový zpěv, vedoucí Operního studia, garant KSZ, praxe v operním studiu, školitel doktorského studijního programu Interpretace a teorie interpretace
553 46 3323
Vovk Alexandr, doc., ArtD.
činnost: garant operního studia, sólový zpěv
553 46 3322
Odborní asistenti
Bárta Michal, MgA., Ph.D.
činnost: korepetice, obligátní klavír
608 935 997
553 46 3324
Kajzar Martin, PhDr. MgA., Ph.D., MBA
činnost: dějiny divadla a dějiny opery, metodika a didaktika sólového zpěvu, garant teoretických předmětů
731 467 002
553 46 4041
553 46 3313
Asistenti
Gurbaľ Martin, MgA.
činnost: sólový zpěv
 
Mrázová Simona, MgA.
činnost: sólový zpěv, sborová praxe
553 46 2527
Nekvasil Jiří
činnost: dějiny opery a divadla
553 46 2927
Pančocha Martin, MgA.
činnost: korepetitor, obligátní klavír
553 46 2900
Rovná Veronika, MgA.
činnost: sólový zpěv
553 46 2911
Teslya Tatiana
činnost: sólový zpěv
553 46 2927
Externisté
Bochenek - Osiecka Agnieszka, dr
činnost: sólový zpěv
553 46 3322
Čiernik Juraj, MgA.
činnost: teorie a praxe scénické interpretace
 
Gábor Peter, MgA.
činnost: jevištní řeč a vytváření postav
553 46 2927
Gatto Paolo
činnost: dirigent, písňová a operní interpretace, komorní zpěv
 
Pappová Alžběta
činnost: sólový zpěv
553 46 2900
 
Skeřilová Zdeňka, MUDr.
činnost: fonetika, fyziologie a hlasová hygiena
553 46 2900
 
Tomsová Jana, MgA.
činnost: jevištní pohybová průprava
553 46 2900
Žídek Jakub, MgA.
činnost: dirigent, zpěv z listu
553 46 2900