OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění > Součásti fakulty > Hudební část > Katedra sólového zpěvu > Personální složení

Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KSZ
Dřízgová Eva, doc. MgA., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2911
Bárta Michal, MgA.
tajemník a pedagogický poradce kateder hudebních umění
e-mail:
telefon: 553 46 2929
Sekretariát KSZ
Adamovská Zdenka
sekretářka kateder hudebních umění
e-mail:
telefon: 553 46 2909
Členové katedry
Profesoři
Januszewska-Stańczyk Henryka, prof.
garant KSZ
činnost: sólový zpěv, školitel studentů doktorského studia
e-mail:
telefon: 553 46 2923
Docenti
Dřízgová Eva, doc. MgA., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: sólový zpěv, vedoucí Operního studia
e-mail:
telefon: 553 46 2911
Vovk Alexandr, doc., ArtD.
činnost: garant operního studia, sólový zpěv
e-mail:
telefon: 553 46 2911
Odborní asistenti
Teslya Tatiana
činnost: sólový zpěv
e-mail:
telefon: 553 46 2927
Externisté
Gábor Peter, MgA.
činnost: jevištní řeč a vytváření postav
e-mail:
telefon: 553 46 2927
Gatto Paolo
činnost: dirigent, vytvoření hudebně-dramatických postav, komorní zpěv, jevištní praxe
e-mail:
telefon:
Gurbaľ Martin, BcA. e-mail:
telefon:
Hajnová Veronika, Mgr. art.
činnost: sólový zpěv
e-mail:
telefon: 553 46 2927
Kajzar Martin, MgA., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2522
Nekvasil Jiří
činnost: dějiny opery a divadla
e-mail:
telefon: 553 46 2927
Pappová Alžběta
činnost: sólový zpěv
e-mail:
telefon: 553 46 2900
Tomsová Jana, MgA.
činnost: klasický tanec,lidový tanec
e-mail:
telefon: 553 46 2900
Žídek Jakub, MgA.
činnost: dirigent, zpěv z listu
e-mail:
telefon: 553 46 2900
facebook
rss
social hub