Studentky Fakulty umění uspěly na Mezinárodní soutěži Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramů

Recitátorka Hana Mikulková z pěvecké třídy Agnieszky Bochenek-Osiecké a klavíristka Barbora Glosová – posluchačka 3. ročníku bakalářského studia ze třídy doc. Elišky Novotné získaly ve 12. ročníku soutěže v interpretaci melodramů krásné 2. místo. Soutěž vyhlašuje Společnost Zdeňka Fibicha, která pro letošní ročník zvolila termín posledního říjnového víkendu. Soutěž je pořádána ve spolupráci s HAMU v Praze, kde se také koná. Výkony dvojic posuzovala porota v mezinárodním složení: ředitelkou a předsedkyní poroty byla Věra Šustíková, dále zde zasedl klavírista Maxim Averkijev z Ruska, Nao Higano – zpěvačka a recitátorka z Japonska, herec Zbigniew Kalina z Polska a skladatel Jiří Bezděk. Soutěžní klání probíhalo v rámci tří kol, každé z nich mělo daný repertoárový okruh. V prvním kole měli kandidáti na výběr jeden z melodramů Zdeňka Fibicha na slova Karla Jaromíra Erbena: Štědrý den nebo Vodník; druhé kolo bylo ve znamení tvorby autorů 19. nebo 20. století; pro finálové kolo byla určena povinná skladba Marka Karpilovského dle Příběhů inženýra lidských duší od Josefa Škvoreckého: Dopisy Jana Prouzy a dále si soutěžící volili jeden melodram ze současné produkce. Výkony soutěžících posuzovali porotci podle technické a umělecké vybavenosti recitátora i klavíristy pro interpretaci melodramu, schopnosti koordinace zvukových pásem melodramu, vyvážení obou metro-rytmických pásem melodramu a v neposlední řadě hodnotili schopnost vytvořit společný celek. Nedílnou součástí tohoto „svátku melodramu“ byl také seminář soutěžících s porotou, kde se mladí interpreti dozvěděli připomínky a názory odborníků v daných oblastech, a to ještě před finálovým kolem. Před samotným koncertem vítězů pak proběhla generálka pod vedením paní Šustíkové, která ještě přispěla drobnými úpravami v interpretaci. Evidentně tak soutěž slouží nejen jako motivační záležitost pro mladé umělce, ale především povzbuzuje povědomí o specifické a doposud nedoceněné hudební formě melodramu. Specialitou soutěže je také zveřejnění vítězů jednotlivých kol. V prvních dvou okruzích zvítězili i celkoví vítězové 12. ročníku Tereza Engelová (z Vyšší odborné herecké škole v Praze) a Filip Martinka (student HAMU), finálové kolo pak bylo triumfem našich studentek. Oslovila jak jejich intepretace Dopisů Jana Prouzy – povinné skladby, ale především velmi spontánní provedení melodramu Jiřího Bezděka Tančil jako ďábel. Jistě obě interpretky potěšila i pochvala od samotného autora, který zasedal v porotě. Oběma studentkám patří dík za krásnou reprezentaci Fakulty umění Ostravské univerzity!

Studentky Fakulty umění uspěly na Mezinárodní soutěži Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramů


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 11. 2022