Objev vzácných rukopisů skladatele Ilji Hurníka

Studentka doktorského studia Fakulty umění Mgr. art. et MgA. Vendula Vaníčková objevila během badatelské činnosti při vzniku své disertační práce několik vzácných rukopisů písňových cyklů ostravského skladatele Ilji Hurníka.

Hurník byl velmi produktivní a působil jako hudební pedagog, klavírista, skladatel, spisovatel a dramatik.

Letošní festival Hudební současnost také připomněl jeho osobnost na besedě věnované výročím skladatelů ostravského regionu. Té se zúčastnil také Hurníkův syn Lukáš Hurník, skladatel, hudební publicista a moderátor.

Vendule Vaníčkové se nyní ve spolupráci s MgA. Jánem Garláthym, Ph.D. podařilo zrealizovat kritickou edici a vydat publikaci posledního skladatelova cyklu Verba sancta. Původní verze pro soprán a cembalo na biblické texty (později přepracovaná pro soprán a komorní orchestr) je nyní konečně dostupná také široké veřejnosti.

Máme o to větší radost, že se to podařilo zrealizovat u příležitosti 100. výročí narození Ilji Hurníka, které si připomeneme 25. listopadu 2022.

Link k zakoupení not: notovna.cz

Gratulujeme


Objev vzácných rukopisů skladatele Ilji Hurníka
Objev vzácných rukopisů skladatele Ilji Hurníka
Objev vzácných rukopisů skladatele Ilji Hurníka

Zveřejněno / aktualizováno: 14. 10. 2022