Vyšel nový cyklus písní „Ta naša láska“, jehož autory jsou Simona Mrázová a Jiří Najvar

Cyklus písní „Ta naša láska“ začal Jiří Najvar komponovat v lednu roku 2021 na popud Simony Mrázové, která vytvořila nápěvky a texty jednotlivých písní. Oba dva umělci spolu již dlouhodobě spolupracují a mají k sobě díky lásce k folklóru a vokální tvorbě blízko. Již na konzervatoři Simona Mrázová premiérovala řadu jeho kompozic (Střípky, Cesta do Zoo, ad.). Písňový cyklus „Ta naša láska“ představuje osobité zpracování lidových a zvukomalebných zpívaných textů v kombinaci s neofolklórním hudebním doprovodem v klavíru. Příběhy textů jako by nás přenášely do idylických obrazů venkova, přírody, zamilovanosti, ale i osamělosti a zármutku ...

Autorka textů a nápěvu MgA. Simona Mrázová působí na Katedře sólového zpěvu Fakulty umění Ostravské univerzity a také na Pedagogické fakultě. Vystudovala Janáčkovu konzervatoř v Ostravě v oboru zpěv a nyní je studentkou doktorského studia Fakulty umění. Jako sólistka hostovala v Národním divadle Moravskoslezkém, Slezském divadle Opava(širší nominace ceny Thálie), Štátném divadle Košice a ve Štátné opeře Banská Bystrica. Je také členkou komorního tria ANSemble Duettino. Spolupracuje také na projektech se soudobými skladateli např. Pavel Helebrand (Evangelium podle houslí, Jesličky sv. Františka, Dekameron), Milan Báchorek, Edvard Schiffauer (monolog Maryši), Jiří Najvar(společný cyklus písní Ta naša láska, Střípky), Jan Grossmann atd. Sólově vystupovala na festivalech Pražské jaro, Talentinum Zlín, Mezinárodní festival slovanské hudby, Hudební Současnost, Janáčkův Máj, Dny soudobé hudby. V roce 2015 byla stipendistkou na festivalu Richarda Wagnera v Bayreuthu.

Zde je možné noty pořídit:


Vyšel nový cyklus písní „Ta naša láska“, jehož autory jsou Simona Mrázová a Jiří Najvar
Vyšel nový cyklus písní „Ta naša láska“, jehož autory jsou Simona Mrázová a Jiří Najvar

Zveřejněno / aktualizováno: 14. 10. 2022