Michal Dziedzic, student sólového zpěvu ze třídy doc. Alexandra Vovka, se letos stal laureátem dvou mezinárodních pěveckých soutěží!

Ve dnech 13. – 15. července 2022 proběhla 2. mezinárodní pěvecká soutěž Moniky Swarowské-Walawské spojená s hudebním festivalem pořádaným spolkem "Sang over grenser". Do soutěže se přihlásilo přes 100 účastníků z různých zemí (Polsko, Izrael, Norsko, Německo, Kosovo, Bulharsko, Finsko, Čína, Ukrajina, Litva). Porotu tvořili vynikající polští zpěváci a lektoři hudebních akademií: prof. Włodzimierz Zalewski, světoznámý tenorista Arnold Rutkowski, prof. Agata Kobierska, doktorka Katarzyna Haras. Porotě předsedal děkan vokálního oddělení Hudební akademie v Krakově – prof. Jacek Ozimkowski; a to ve složení: Edyta Piasecka, profesor Rafał Majzner, lékařka Monika Świostek, Krzysztof Aureliusz Łuczyński a Gjøril Songvoll.

Soutěž probíhala ve třech kategoriích: kategorie I - studenti 2. stupně hudebních škol, kategorie II - studenti hudebních akademií a kategorie III - profesionální zpěváci. Do druhého kola soutěže postoupilo 50 účastníků. Soutěž a závěrečné konkurzy se konaly na Základní hudební škole v Krzeszowicích.

Michal Dziedzic, student druhého ročníku magisterského studia v pěvecké třídě docenta Alexandra Vovka, získal 1. cenu ve 2. kategorii. Byl pozván na finálové gala druhého ročníku Mezinárodního vokálního festivalu a soutěže pojmenované po Monice Swarowské-Walawské „Zpívání bez hranic“, kterého se zúčastnili také porotci, další vítězové a finalisté soutěže za doprovodu Mezinárodního pěveckého sboru vokální integrace a Festivalový orchestr pod vedením Mieczysława Smydy.

Michal Dziedzic byl také pozván Gjørilem Songvollem k účasti na operním festivalu v norském Oslu, kde představí italský a polský romantický repertoár. Závěrečný koncert Operfestivalu se uskuteční 21. září 2022.

Ve dnech 17. – 19. srpna 2022 se konala další Mezinárodní pěvecká soutěž „Bella Voce“, kterou pořádalo sdružení „Voce“ a Kulturní středisko místní samosprávy Busko v Busko-Zdrój. Do soutěže se přihlásili účastníci z Evropy a Asie, kde početnou skupinu představovali zpěváci z Číny. Soutěž byla jednokolová a v porotě zasedli: prof. Anna Jeremus-Lewandowska, prof. Katarzyna Dondalská, prof. Jacek Ścibor, Dr. Roma Owsińska a předseda prof. Piotr Kusiewicz. Michal Dziedzic se stal laureátem ceny JANA KUSIEWICZ.

Gratulujeme!


Michal Dziedzic, student sólového zpěvu, se letos stal laureátem dvou mezinárodních pěveckých soutěží
Michal Dziedzic, student sólového zpěvu, se letos stal laureátem dvou mezinárodních pěveckých soutěží
Michal Dziedzic, student sólového zpěvu, se letos stal laureátem dvou mezinárodních pěveckých soutěží

Zveřejněno / aktualizováno: 14. 10. 2022