Student Michał Dziedzic finalistou mezinárodní pěvecké soutěže Moniky Swarowské -Walawské

Ve dnech 12.-20. července 2021 se v Krakově uskutečnil 1. mezinárodní pěvecký festival Moniky Swarowské -Walawské a soutěž s názvem „Zpěv bez hranic“.

Do soutěže se přihlásilo více než 160 účastníků z různých zemí (Polsko, USA, Mexiko, Francie, Španělsko, Belgie, Island, Jižní Afrika, Německo, Ukrajina, Norsko, Dánsko, Slovensko, Česká republika, Kypr, Čína, Jižní Korea, Japonsko). V porotě zasedli vynikající polští zpěváci a lektoři hudebních akademií s předsedkyní prof. Jadwiga Rappe (The Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw).

Soutěžilo se ve třech kategoriích: kategorie I - studenti hudebních škol 2. stupně, kategorie II - studenti hudebních akademií a kategorie III - profesionální zpěváci. Do druhé etapy soutěže bylo přijato 70 účastníků. Soutěž a závěrečné konkurzy proběhly v Základní hudební škole v Krzeszowicích.

Student druhého ročníku magisterského studia z pěvecké třídy docenta Alexandra Vovka na Fakultě umění Ostravské univerzity Michał Dziedzic se stal finalistou v kategorii II. Byl pozván na závěrečný koncert festivalu v Krakovské filharmonii, kterého se zúčastnili také porotci, další vítězové a finalisté soutěže za doprovodu Mezinárodního sboru vokální integrace a Festivalového orchestru pod vedením Mieczysława Smydy. Záznam z vystoupení Michała Dziedzice je možné zhlédnout na YouTube.

Gratulujeme!


Student Michał Dziedzic
Student Michał Dziedzic finalistou mezinárodní pěvecké soutěže Moniky Swarowské -Walawské

Zveřejněno / aktualizováno: 02. 09. 2021