Charakteristika katedry sólového zpěvu

Studijní program oboru Zpěv umožňuje absolventům uplatnění v těchto uměleckých činnostech:

  • sólista operního, operetního a muzikálového souboru nebo člen sboru v příslušném divadle,
  • člen koncertního profesionálního sboru, komorního vokálního ansámblu,
  • pedagog pěveckého oboru všech uměleckých škol poskytujících úplné základní, střední, vyšší a vysoké vzdělání, včetně gymnázií s hudebním zaměřením,
  • umělecký a produkční pracovník ve veřejných hudebně-kulturních institucích, rozhlase, televizi, koncertních agenturách, hudebních vydavatelstvích apod.

Výchova osobnosti studenta navazuje na předchozí pěvecké vzdělání s výhradním ohledem na jeho stupeň. V tomto smyslu je vypracován individuální studijní plán s přihlédnutím ke schopnostem, hlasovému oboru a typu pěvce – to  vše v souladu akreditovaného bakalářského a magisterského programu Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě.


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 02. 2017