OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění > Součásti fakulty > Hudební část > Katedra sólového zpěvu

Personální složení
Nabízené obory
Fakulta umění - hudebni sekce

Aktuality

Patricia Janečková zahájí sezónu filharmonie
Zveřejněno: 26. 09. 2018

Kouzelná flétna – trailer
Zveřejněno: 20. 02. 2018

Charakteristika katedry sólového zpěvu

Studijní program oboru Zpěv umožňuje absolventům uplatnění v těchto uměleckých činnostech:

  • sólista operního, operetního a muzikálového souboru nebo člen sboru v příslušném divadle,
  • člen koncertního profesionálního sboru, komorního vokálního ansámblu,
  • pedagog pěveckého oboru všech uměleckých škol poskytujících úplné základní, střední, vyšší a vysoké vzdělání, včetně gymnázií s hudebním zaměřením,
  • umělecký a produkční pracovník ve veřejných hudebně-kulturních institucích, rozhlase, televizi, koncertních agenturách, hudebních vydavatelstvích apod.

Výchova osobnosti studenta navazuje na předchozí pěvecké vzdělání s výhradním ohledem na jeho stupeň. V tomto smyslu je vypracován individuální studijní plán s přihlédnutím ke schopnostem, hlasovému oboru a typu pěvce – to vše v souladu akreditovaného bakalářského a magisterského programu Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě.

facebook
rss
social hub