Přijímací řízení

Bakalářský obor Sochařství- volná tvorba

Přijímací zkouška je dvoukolová. V 1. kole jsou posuzovány domácí práce všech uchazečů. Do 2. kola přijímací zkoušky postupují automaticky ti uchazeči, jejichž domácí práce byly hodnoceny 10 body.

Požadavky k talentové (praktické) zkoušce:

První kolo - domácí práce v elektronické podobě celkem v rozsahu 25 prací.

 • fotodokumentace vlastních studií (portrét, figura, ruce...)
 • fotodokumentace vlastní práce úzce se dotýkající zvoleného ateliéru
 • uchazeč vybírá své portfolio tak, aby vytvářelo co nejširší informaci o jeho uměleckém rozsahu

Druhé kolo - praktická zkouška
Ve 2. kole předloží uchazeči své domácí práce ve fyzické podobě.

 • modelování hlavy v životní velikosti podle živého modelu
 • na zadané téma vytvoření 3 až 5 malých skic
 • na zadané téma vymodelování plastiky na základně 40x40 cm - zdůvodnění, proč danou sochu vytvořili, v jakém materiálu ji provedli, v jaké velikosti, zakreslení do prostoru atd.
 • individuální pohovor - rozprava nad domácími pracemi, orientace ve zvoleném oboru, všeobecný přehled uchazeče, znalosti z dějin výtvarné kultury, osobní postoje uchazeče

Pro druhé kolo přijímací zkoušky si postupující uchazeči donesou tyto pomůcky:

 • Pro úkoly ze sochařství - nástroje na modelování, igelity na zabalení hlíny, náčrtník A4 pro nutné poznámky, kreslící potřeby.

Uchazeč může získat max. 100 bodů. Hranice pro „vyhověl – nevyhověl u přijímací zkoušky“ je stanovena na 75 bodů.

 • domácí práce: 10 bodů
 • praktické úkoly: max. 60 bodů
 • rozprava nad domácími pracemi a všeobecný přehled dějin kultury: max. 30 bodů

Pokud jsou domácí práce hodnoceny méně než 10 body, uchazeč nepostupuje do 2. kola přijímací zkoušky.

Navazující magisterský obor Sochařství – volná tvorba

Požadavky k přijímací zkoušce:
 • dokumentace dosavadní tvůrčí činnosti
 • popis a obhajoba vlastního projektu po dobu magisterského studia. Nezbytná je schopnost uchazeče dále stavět své směřování k samostatné a profesionální sochařské praxi na základě předešlých pracích obsažených v portfoliu
 • teoretické znalosti uchazeče z oboru, praxe v oboru a její výsledky, bibliografie

Uchazeč může získat max. 40 bodů. Hranice pro „vyhověl – nevyhověl u přijímací zkoušky“ je stanovena na 30 bodů.

 • dokumentace dosavadní tvůrčí činnosti: max. 20 bodů
 • teoretické znalosti z oboru, praxe v oboru a její výsledky, bibliografie a osobní projekt magisterského studia: max. 20 bodů

Pokud uchazeč za obě disciplíny přijímací zkoušky získá méně než 30 bodů, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020