Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KSO
Koléšek Jaroslav, doc. Mgr., ArtD.
vedoucí katedry, pedagogický poradce
e-mail:
telefon: 553 46 2973
Veber Imrich, MgA.
tajemník kateder výtvarných umění
e-mail:
telefon:
Sekretariát KSO
Kuchtová Hana
sekretářka kateder výtvarných umění
e-mail:
telefon: 553 46 2908
Členové katedry
Docenti
Koléšek Jaroslav, doc. Mgr., ArtD.
vedoucí katedry, pedagogický poradce
e-mail:
telefon: 553 46 2973
Odborní asistenti
Mydlarčík Martin, MgA., Dr. e-mail:
telefon: