Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2023
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2023
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2023
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2023
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2023
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2022
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2020
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené
 
Rok: 2020
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2020
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2020
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2020
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2020
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2020
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2020
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2020
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2019
interpretace uměleckých děl
 
Jiří Hanousek, Aleš Kaspřík, Eugen Prochác, Ján Slávik
Rok: 2019
interpretace uměleckých děl
 
Jiří Hanousek, Aleš Kaspřík, Eugen Prochác, Ján Slávik
Rok: 2019
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2019
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019
ostatní
 
Rok: 2019
ostatní
 
Rok: 2019, Ostravská univerzita, Fakulta umění, Katedra strunných nástrojů, 2019
odborná kniha
 
Rok: 2018
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2018
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2018
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2018, En Face
odborná kniha
 
Rok: 2018
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
ostatní
 
Rok: 2018
ostatní
 
Rok: 2018
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené
 
Rok: 2018
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2018
interpretace uměleckých děl