Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
605 783 888
553 46 3330
Garláthy Ján, MgA., Ph.D.
tajemník kateder hudebních umění
777 094 111
553 46 3308
553 46 3335
Sekretariát katedry
Tabašková Lenka, Ing.
sekretářka kateder hudebních umění
553 46 3311
 
Členové katedry
Profesoři
Jelínek Miloslav, prof. MgA.
činnost: hra na kontrabas, hra z listu a orchestrální party, komorní hra, didaktika a metodika nástroje, dějiny a literatura nástroje
553 46 2900
Emeritní profesoři
Hališka Jan, prof.
činnost: hra na violoncello, komorní hra
553 46 2900
 
Docenti
Cap Luděk, doc. MgA.
činnost: hra na housle, komorní hra, hra z listu a orchestrální party
553 46 3305
Hanousek Jiří, doc. MgA.
činnost: hra na violoncello, didaktika a metodika nástroje, didaktika a literatura nástroje, hra z listu a orchestrální party
553 46 3331
Maceček Petr, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: hra na housle, komorní hra, hra z listu a orchestrální party
739 549 388
553 46 3331
Mazgajová Alena, doc. MgA., ArtD.
vedoucí katedry
činnost: hra na housle, komorní hra, hra z listu a orchestrální party
605 783 888
553 46 3330
Vítek Pavel, doc. Mgr.
činnost: hra na violu, komorní hra, didaktika a metodika nástroje, dějiny a literatura nástroje, hra z listu a orchestrální party
 
Asistenti
Schulmeister Jan, Mgr.
činnost: komorní hra
 
Starý Alexandr, MgA.
činnost: klavírní korepetice, komorní hra
 
Vodička Jiří, MgA.
činnost: hra na housle, komorní hra, hra z listu a orchestrální party
553 46 3330