Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KSN
553 46 2921
605 783 888
Garláthy Ján, MgA.
tajemník kateder hudebních umění
777 094 111
553 46 2934
Sekretariát KSN
Adamovská Zdenka
sekretářka kateder hudebních umění
553 46 2909
 
Členové katedry
Profesoři
Jelínek Miloslav, prof.
činnost: hra na kontrabas, hra z listu a orchestrální party, komorní hra, didaktika a metodika nástroje, dějiny a literatura nástroje
553 46 2900
Emeritní profesoři
Hališka Jan, prof.
činnost: hra na violoncello, komorní hra
553 46 2900
 
Docenti
Cap Luděk, doc. MgA.
činnost: hra na housle, komorní hra, hra z listu a orchestrální party
553 46 2900
Hanousek Jiří, doc. MgA.
činnost: hra na violoncello, didaktika a metodika nástroje, didaktika a literatura nástroje, hra z listu a orchestrální party
553 46 2900
Vítek Pavel, doc. Mgr.
činnost: hra na violu, komorní hra, didaktika a metodika nástroje, dějiny a literatura nástroje, hra z listu a orchestrální party
553 46 2900
Odborní asistenti
Maceček Petr, Mgr., Ph.D.
činnost: hra na housle, komorní hra, hra z listu a orchestrální party
553 46 2928
739 549 388
Mazgajová Alena, MgA., ArtD.
vedoucí katedry
činnost: hra na housle, komorní hra, hra z listu a orchestrální party
553 46 2921
605 783 888
Starý Alexandr, MgA.
činnost: klavírní korepetice, komorní hra
553 46 2900
Vodička Jiří, MgA.
činnost: hra na housle, komorní hra, hra z listu a orchestrální party
 
Externisté
Schulmeister Jan, Mgr.
činnost: komorní hra