Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KSN
Mazgajová Alena, MgA., ArtD.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2921
Bárta Michal, MgA.
tajemník a pedagogický poradce kateder hudebních umění
e-mail:
telefon: 553 46 2929
Sekretariát KSN
Adamovská Zdenka
sekretářka kateder hudebních umění
e-mail:
telefon: 553 46 2909
Členové katedry
Profesoři
Jelínek Miloslav, prof. MgA.
činnost: hra na kontrabas, hra z listu a orchestrální party, komorní hra, didaktika a metodika nástroje, dějiny a literatura nástroje
e-mail:
telefon: 553 46 2900
Emeritní profesoři
Gola Zdeněk, prof. Mgr.
činnost: hra na housle, školitel doktorského studijního programu Interpretace a teorie interpretace
e-mail:
telefon:
Hališka Jan, prof.
činnost: hra na violoncello, komorní hra
e-mail:
telefon: 553 46 2900
Docenti
Cap Luděk, doc. MgA.
činnost: hra na housle, komorní hra, hra z listu a orchestrální party
e-mail:
telefon: 553 46 2900
Hanousek Jiří, doc. MgA.
činnost: hra na violoncello, didaktika a metodika nástroje, didaktika a literatura nástroje, hra z listu a orchestrální party
e-mail:
telefon: 553 46 2900
Vítek Pavel, doc. Mgr.
činnost: hra na violu, komorní hra, didaktika a metodika nástroje, dějiny a literatura nástroje, hra z listu a orchestrální party
e-mail:
telefon: 553 46 2900
Odborní asistenti
Mazgajová Alena, MgA., ArtD.
vedoucí katedry
činnost: hra na housle, komorní hra
e-mail:
telefon: 553 46 2921
Maceček Petr, Mgr., Ph.D.
činnost: hra na housle, komorní hra, hra z listu a orchestrální party
e-mail:
telefon: 553 46 2900
Vodička Jiří, MgA.
činnost: hra na housle, komorní hra, hra z listu a orchestrální party
e-mail:
telefon: