Mistrovské houslové kurzy 2011

Ve dnech 13. - 15. června 2011 se uskutečnil na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě Mistrovský interpretační kurz ve hře na housle. Odborného vedení tohoto kurzu se ujal významný houslista a pedagog prof. Ivan Ženatý, vyučující na Hochschule für Musik „C. M. von Weber“ v Drážďanech a v současné době patřící ke světově uznávaným odborníkům v interpretační i pedagogické činnosti. Hlavní součástí tohoto kurzu bylo aktivní předávání cenných zkušeností, postřehů a odborných informací o aktuálním interpretačním dění ve formě individuální výuky. Aktivně se interpretačních kurzů zúčastnilo 11 houslistů z Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě, Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě, Konzervatoře v Brně a Konzervatória v Žilině.

Vrcholem této tvůrčí dílny se stal celovečerní recitál prof. Ivana Ženatého za klavírní spolupráce prof. Stanislava Bogunii. V programu koncertu zazněla díla Antonína Dvořáka, Franze Liszta, Johannesa Brahmse, George Enescu a Clary Schumann.

Mistrovské houslové kurzy 2011
Mistrovské houslové kurzy 2011
Mistrovské houslové kurzy 2011
Mistrovské houslové kurzy 2011
Mistrovské houslové kurzy 2011
Mistrovské houslové kurzy 2011
Mistrovské houslové kurzy 2011
Mistrovské houslové kurzy 2011
Mistrovské houslové kurzy 2011

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016