Student Jakub Kowalski bude v příští koncertní sezóně 2023/24 hrát jako sólista v abonentní řadě Janáčkovy Filharmonie Ostrava

Student doktorského studia Jakub Kowalski z houslové třídy Mgr. Petra Macečka, Ph.D. se úspěšně zúčastnil konkurzu na sólové vystoupení s Janáčkovou filharmonií Ostrava. V příští koncertní sezóně 2023/24 bude tak zařazen jako sólista do dramaturgie abonentní řady.

Velkou hudební oporou při provedení Partity pro housle a klavír Witolda Lutoslawského se mu stal klavírista MgA. Alexandr Starý.

Gratulujeme!


Student Jakub Kowalski
Student Jakub Kowalski
Student Jakub Kowalski

Zveřejněno / aktualizováno: 20. 02. 2023