Houslové duo z Fakulty umění obsadilo 1. místo na 27. ročníku mezinárodní interpretační soutěže Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus

V říjnu 2022 proběhl 27. ročník mezinárodní interpretační soutěže Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus.

Soutěž, kterou každoročně pořádá základní umělecká škola Karla Ditterse Vidnava, je určena komorním souborům ZUŠ, konzervatoří, středních hudebních škol, vysokých hudebních škol a škol stejného typu v zahraničí.

Cílem soutěže je podpora aktivní umělecké činnosti v komorních seskupeních, objevování nových děl Karla Ditterse z Dittersdorfu, který pobýval řadu let na nedalekém zámku Jánský vrch v Javorníku.

Houslové duo z Fakulty umění ve složení Leona Nguyen a Věra Bubancová obsadilo 1. místo a získalo titul laureáta soutěže.

Gratulujeme!


Houslové duo z Fakulty umění obsadilo 1. místo na 27. ročníku mezinárodní interpretační soutěže Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus
Houslové duo z Fakulty umění obsadilo 1. místo na 27. ročníku mezinárodní interpretační soutěže Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus
Houslové duo z Fakulty umění obsadilo 1. místo na 27. ročníku mezinárodní interpretační soutěže Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus

Zveřejněno / aktualizováno: 01. 11. 2022