Koncert k poctě profesora Zdeňka Goly – videoklip

Koncert se uskutečnil 8. června 2022 v Aule Ostravské univerzity. Zakončil komorní řadu koncertů Fakulty umění Ostravské univerzity s názvem „30 LET SPOLU“, která oslavovala 30. výročí založení univerzity a hudební části Fakulty umění.

Tímto koncertem jsme vzdali poctu jednomu z tehdejších zakladatelů profesoru Zdeňku Golovi, který učil generace houslistů počínaje Vítězslavem Kuzníkem až po současného koncertního mistra České filharmonie Jiřího Vodičku, který na koncertě také vystoupil.

Dalšími interprety byli Alena Mazgajová Čechová, Miloslav Jelínek, Marcela Jelínková, Petr Maceček, Ellen Klodová a Alexandr Starý.


Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Zveřejněno / aktualizováno: 20. 06. 2022