Charakteristika katedry strunných nástrojů

Obory: Housle, Kontrabas, Viola, Violoncello

Umělecky a pedagogicky orientovaná výuka se zabývá především hudební interpretací skladeb od minulých staletí až po dobu současnou. Rozvíjí intelektuální schopnosti a tvůrčí dovednosti; preferuje umělecky osobitý přístup k formě i obsahu hudebního díla při respektování přirozených hudebně vývojových – stylových zákonitostí. Motivuje studenta ke schopnosti aplikovat získaný vědomostní potenciál a praktické dovednosti v interpretačním projevu v rámci koncertní i výukové činnosti. Cílem studia je dosažení optimální kvality ve hře na výše uvedené nástroje. Posluchač je schopen po absolvování studia ve svém profesním zařazení naplnit v nejvyšší míře požadavky současného interpretačního a pedagogického procesu.


Zveřejněno / aktualizováno: 08. 03. 2017