Přijímací řízení

Forma přijímacího řízení je talentová – praktická. Přijímací zkouška je dvoukolová. V 1. kole jsou posuzovány domácí práce všech uchazečů. Do 2. kola přijímací zkoušky postupují automaticky ti uchazeči, jejichž domácí práce byly hodnoceny 10 body.

Obor Malba je realizován ve dvou ateliérech:

  • Ateliér malby I
  • Ateliér malby II

Při podávání e-přihlášky si uchazeč vybere obor Malba. Zvolený ateliér uvede uchazeč ve 2. kroku e-přihlášky do políčka Poznámka a také při zaslání domácích prací elektronickou formou.

Požadavky k přijímací (talentové) zkoušce:

První kolo – domácí práce v elektronické podobě celkem v rozsahu cca 25 prací.

  • fotodokumentace vlastních studií (portrét, figura, ruce...)
  • fotodokumentace vlastní práce úzce se dotýkající zvoleného ateliéru
  • uchazeč vybírá své portfolio tak, aby vytvářelo co nejširší informaci o jeho uměleckém rozsahu

Druhé kolo - praktická zkouška:

  • ve 2. kole předloží uchazeči své domácí práce ve fyzické podobě
  • kresba hlavy podle živého modelu
  • figurální malba podle modelu (zátiší)
  • malba na zadané téma
  • pohovor bude orientován na dějiny umění, literaturu, architekturu, film, hudbu, divadlo, současné umění, výstavy, všeobecný rozhled týkající se dějin umění a výtvarných umění.

Pro druhé kolo přijímací zkoušky si postupující uchazeči donesou tyto pomůcky:

Pro úkoly z kresby - pevné kreslící podložky pro práci na stojanu (min. B1, 100x70 cm), balící papír na 2 - 3 kresby, přírodní uhel.

Pro úkoly z malby - papíry A1 nebo lepenky (plátno), balící papír a kreslící náčiní (uhel, tužka, rudka atd.) temperové (akrylové, olejové barvy), dále štětce, nádoby na vodu, palety, úhelníky, řezáč, lepící pásku, připínáčky...

Kritéria přijímací zkoušky:

Uchazeč může získat max. 100 bodů. Hranice pro „vyhověl – nevyhověl u přijímací zkoušky“ je stanovena na 75 bodů.

domácí práce: 10 bodů
praktické úkoly: max. 60 bodů
rozprava nad domácími pracemi a všeobecný přehled dějin kultury: max. 30 bodů

Pokud jsou domácí práce hodnoceny méně než 10 body, uchazeč nepostupuje do 2. kola přijímací zkoušky.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020