OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění > Součásti fakulty > Hudební část > Katedra klávesových nástrojů > Ze života katedry

Ostravská univerzita

Mezinárodní klavírní kurzy na Fakultě umění OU

Ve dnech 22. – 27. 8. 2011 se na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě uskutečnil 1. ročník Mezinárodních klavírních kurzů, které úspěšně zorganizovali pedagogové Katedry klávesových nástrojů Xenie Hranická a Ivo Kahánek, za umělecké spolupráce pana Tomáše Klementa.

Umělecká a pedagogická kvalita této akce přilákala 17 studentů z ČR a Slovenska. Přijeli studenti většinou navštěvující konzervatoř, nicméně přihlásil se také jeden mladý talent ze ZUŠ Praha. Frekventanti kurzu absolvovali individuální lekce a slavnostní tečkou byl koncert vybraných účastníků, v jehož rámci předal pan proděkan Lukáš Michel všem studentům účastnické certifikáty.

Mezinárodní klavírní kurzy na Fakultě umění OUMezinárodní klavírní kurzy na Fakultě umění OUMezinárodní klavírní kurzy na Fakultě umění OUMezinárodní klavírní kurzy na Fakultě umění OUMezinárodní klavírní kurzy na Fakultě umění OU

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016

facebook
rss
social hub