I. mezinárodní interpretační kurzy ve hře na cembalo a klavichord

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Fakulta umění Ostravské univerzity, Katedra klávesových nástrojů

I. mezinárodní interpretační kurzy ve hře na cembalo a klavichord

1. – 5. března 2024


Vyučující:

 • Mgr. Vojtěch Spurný (Fakulta umění Ostravské univerzity)
 • Marek Toporowski (Akademia muzyczna im. K. Szymanowskiego Katowice)

Údržba a ladění:

 • Tomáš Flégr

Repertoár:

 • cembalová a klavichordová literatura 16. až 18 st. (od pozdní renesance do klasicismu)

Zaměření:

 • studenti středních škol (konzervatoře a hudební gymnázia) oboru cembalo, varhany a klavír

Požadovaná úroveň:

 • minimální stupeň technické vyspělosti na úrovni nižších ročníků konzervatoře

Předchozí zkušenost hry na cembalo a klavichord je vítána, není ale podmínkou.

K dispozici jsou kopie těchto nástrojů:

 • vlámské jednomanuálové cembalo Joannes Ruckers, Antwerpen 1627
 • italské jednomanuálové cembalo Giovanni Battista Giusti, Lucca 1681
 • italský polygonální spinet Dominicus Pisaurensis, Venezia 1540
 • německé dvoumanuálové cembalo Michael Mietke, Berlin 1710
 • německý volný klavichord Johann Christoph Georg Schiedmayer, Neustadt an der Aisch 1796
  (vše z dílny Jana Bečičky a Stanislava Hüttla)

 • virginal muselaar Andreas Ruckers, Antwerpen 1620
  (z dílny Tomáše Flégra)

Kurzovné:

 • Aktivní účast 2.500,- Kč
 • Pasívní účast 1.000,- Kč

Aktivní účastníci platí kurzovné prostřednictvím tzv. registrace na konferenční akci.

Pasívní účastníci platí kurzovné po příjezdu v hotovosti.

Fakulta umění OU může vydat na žádost účastníka doklad o úhradě, který si může nechat proplatit u své vysílající organizace.

Přihlášky:

Vyplněnou, podepsanou a naskenovanou přihlášku, prosím, zasílejte nejpozději do 22. února 2024 na adresu .

Na setkání s vámi se těší lektoři kurzů a vedoucí Katedry klávesových nástrojů Mgr. Lukáš Michel, ArtD.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 02. 2024