Prof. Giuseppe Ravì

Na pozvání Katedry klávesových nástrojů navštívil Fakultu umění Ostravské univerzity ve dnech 8.-11. listopadu 2023 prof. Giuseppe Ravì, klavírista a pedagog působící na Universität für Musik ve Vídni.

Jeho čtyřdenní program obsahoval nejen individuální lekce se studenty specializace klavír, ale zároveň přednášku doporučenou studentům všech oborů. Její název zněl The power of musical intention and expression in performance. Studentům přinesl tento workshop nový náhled na problematiku interpretace skladeb skrze dýchání a pohyb. Tyto dva aspekty jsou společné pro zpěv i hru na nástroje a jsou prvořadým předpokladem pro přesvědčivou interpretaci. Jeho školu přesně vystihuje italský název programu „Respiro e movimento“.

Přednáška i výuka se setkala s mimořádným ohlasem. Z tohoto důvodu lze předpokládat, že se pan prof. Ravì do Ostravy velmi brzy vrátí.


Prof. Giuseppe Ravi
Prof. Giuseppe Ravi

Zveřejněno / aktualizováno: 08. 12. 2023