Klavírní kurzy pojedenácté

Do Ostravy přijelo v předposledním říjnovém týdnu 34 mladých klavíristů z Česka a Slovenska, aby se učili od špičkových profesionálů ve svém oboru. Ostravské klavírní kurzy se letos poprvé odehrály v nových prostorách City Campusu Ostravské univerzity na Černé louce.

Ve dnech 25.–29. října se na půdě Fakulty umění Ostravské univerzity uskutečnil již jedenáctý ročník klavírních kurzů. Lektory byli letos pedagogové Fakulty umění Mgr. Lukáš Michel, ArtD., doc. MgA. Eliška NovotnáMgA. Jana Vondráčková, Ph.D. spolu s hosty ze zahraničí – prof. Magdalenou Lisak z Akademie Muzycznej im. Karola Szymanowskiego v polských Katovicích a doc. Jordanou Palovičovou z Vysoké školy múzických umení v Bratislavě. Vedení cembalové dílny se ujal cembalista a dirigent, pedagog Fakulty umění Vojtěch Spurný.

Kurzy byly zahájeny ve středu 25. října večerním koncertem lektorů. V jejich interpretaci zazněla díla českých, polských a slovenských autorů. Program i výrazné provedení jednotlivých pianistů shrnuje recenze Ostravan.cz.

Ve čtvrtek se konal koncert vítězů studentské poroty soutěže Prague Junior Note. Na tomto koncertě hráli mladí talentovaní klavíristé ve věku do patnácti let, které nominovala studentská porota složená z posluchačů vysokých uměleckých škol z celé České republiky.

Od čtvrtku do soboty a také v neděli dopoledne probíhaly individuální lekce s lektory. Výsledky své práce prezentovali klavíristé na sobotním koncertě účastníků. Po něm následovalo předání certifikátů, poděkování lektorům a zakončení kurzů.

Program probíhal převážně v nové budově Fakulty umění na Černé louce. Výjimkou byla sobotní návštěva Čokofestivalu v nedalekém Trojhalí, kde měli účastníci možnost pohladit své chuťové pohárky a strávit čas v méně formálním prostředí.

Jménem účastníků letošních kurzů bych ráda poděkovala organizátorům a také lektorům, kteří investovali čas do našeho uměleckého rozvoje, motivovali nás a inspirovali. Na letošní kurzy budeme jistě ještě dlouho vzpomínat a už teď se těšíme na další ročník.

Marie Jírová
studentka magisterského studia


Klavírní kurzy pojedenácté
Klavírní kurzy pojedenácté
Klavírní kurzy pojedenácté
Klavírní kurzy pojedenácté
Klavírní kurzy pojedenácté

Zveřejněno / aktualizováno: 21. 11. 2023