Minikurz světově uznávaného komorního souboru Guarneri trio Praha

Čerstvý nositel medaile Za zásluhy 1. stupně v oblasti umění, kterou mu ve státní svátek 28. října udělil ve Vladislavském sále na Pražském hradě prezident Petr Pavel, profesor Ivan Klánský, vyučoval na Katedře klávesových nástrojů FU OU.

Ve spolupráci s uměleckou agenturou Presto se 9. listopadu 2023 na půdě Fakulty umění uskutečnil minikurz světově uznávaného komorního souboru Guarneri trio Praha. Houslista Čeněk Pavlík a violoncellista Marek Jerie věnovali svůj čas studentům Katedry smyčcových nástrojů a klavírista Ivan Klánský dával cenné rady studentům klavíru – a to jak ve formě sólové, tak klavírnímu duu. I když naši hosté měli jen relativně malý prostor před vlastním vystoupením v rámci Cyklu komorních koncertů umělecké agentury Presto konaných ve spolupráci s Národním divadlem Moravskoslezským, stačili inspirovat, povzbudit, pochválit i nasměrovat naše studenty, za což jim patří veliký dík!


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 11. 2023