Přednáška fyzioterapeutky Mgr. Jitky Medové

Dne 6. března 2023 proběhla na Katedře klávesových nástrojů velmi inspirativní přednáška s názvem PREVENCE POHYBOVÝCH POTÍŽÍ PŘI HŘE NA KLAVÍR. Brněnská fyzioterapeutka Mgr. Jitka Medová velmi výstižnou formou seznámila pedagogy a studenty KKN i hosty z konzervatoří a ZUŠ s méně známými principy správného používání celého organismu při hře na klavír. Zkušená lektorka také doporučila posluchačům mnohé netradiční kompenzační metody, které pomáhají vyrovnávat specifickou pracovní zátěž pianistů. Následně velmi pečlivě konzultovala již vzniklé problémy s hracím aparátem u některých přítomných hráčů. Značným přínosem pro studenty i pedagogy bylo její doslova širokospektrální pojetí přístupu k pohybovým potížím z fyzického, mentálního i psychosomatického úhlu pohledu. Vzhledem k dlouhodobější spolupráci Mgr. Jitky Medové s hudebníky a jinými katedrami klávesových nástrojů se můžeme těšit na smysluplné pokračování nově navázané spolupráce i na KKN FU OU.


Přednáška fyzioterapeutky Mgr. Jitky Medové
Přednáška fyzioterapeutky Mgr. Jitky Medové

Zveřejněno / aktualizováno: 14. 03. 2023