Pedagogové Katedry klávesových nástrojů doc. Eliška Novotná a Mgr. Lukáš Michel, ArtD. se podíleli na unikátním celoškolním projektu ZUŠ Řevnice

Málokterý projekt, který vznikne v rámci mezioborové spolupráce na základních uměleckých školách dokáže skutečně propojit všechny výukové programy. V Řevnicích u Prahy se ale takový projekt podařil. Společným jmenovatelem celé akce je dílo Camilla Saint-Saënse Karneval zvířat. Tato hudební suita o čtrnácti částech je zkomponována pro dva klavíry a orchestr. Této struktury využili právě v Řevnicích a zapojili klavíristy všech věkových skupin, kteří společně nacvičili jednotlivé části. Ti menší hrají ty jednodušší a kratší, zkušenější pak vzali do svých rukou například finální úsek. Orchestrální party převezme školní orchestr, dramatické oddělení připravuje recitaci originálních básní, které jsou součástí díla, výtvarníci chystají scénu, propagační materiály i filmové miniatury, taneční oddělení vytvořilo choreografie k některým úsekům skladby. V rámci přípravy klavírních partů byli přizváni pedagogové z Fakulty umění, aby poradili s nácvikem i interpretací. Zhruba měsíc před plánovanou prezentací, v závěru měsíce února pracovali Eliška NovotnáLukáš Michel s dětmi a kolegy ze ZUŠ Řevnice. Celé odpoledne pak završil koncert v podání tohoto klavírního dua. Jelikož mezi posluchači byli hojně zastoupeni právě žáci zdejší umělecké školy, byl program vystoupení koncipován jako náhodný výběr prostřednictvím losování. Děti tak nejen vybíraly skladby, ale také je uváděly. Podle ohlasů se koncert velmi líbil a i my přejeme touto cestou celému projektu úspěch a všem zúčastněným hodně vzájemné inspirace a radosti z tvoření, obzvlášť, když v pozadí celé akce stojí nápad absolventky Ostravské univerzity Zdeňky Hančové.


Pedagogové Katedry klávesových nástro se podíleli na unikátním celoškolním projektu ZUŠ Řevnice
Pedagogové Katedry klávesových nástro se podíleli na unikátním celoškolním projektu ZUŠ Řevnice

Zveřejněno / aktualizováno: 14. 03. 2023