Festival Gradus ad Parnassum opět propojil světy základního, středního a vysokého uměleckého školství

S posledními tóny hudby ostravského skladatele Vladimíra Svatoše se v sobotu 4. února 2023 uzavřel nejen osmý ročník Festivalu Gradus ad Parnassum, ale také působení Fakulty umění v Komorním sále na ulici Českobratrské. Následující den již putovaly oba nástroje značky Steinway do nové budovy Fakulty umění na Černé louce. Festival Gradus ad Parnassum byl letos zaměřen na českou klavírní etudu a dílo Carla Czerného, hlavním lektorem, který vedl interpretační seminář, byl doc. Martin Kasík. Bohatý program doplnily hned tři přednášky. Metodicko-didaktické okénko k dílu Carla Czerného připravila MgA. Jana Vondráčková, Ph.D., o české klavírní etudě přednášel student doktorského studia na Fakultě umění OU MgA. Zbyněk Pilbauer a o kreativním využití materiálu nonartificiální hudby pro tvorbu klavírních etud hovořil MgA. Roman Czepa, rovněž posluchač doktorského studia, ale na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. V rámci doprovodného programu měli všichni účastníci možnost zakoupit noty a hudebniny z vydavatelství e-noty a samozřejmě nechyběl závěrečný koncert, na němž vystoupili žáci ze ZUŠ z celého Moravskoslezského kraje a z Olomouce, student Brněnské konzervatoře a posluchači Katedry klávesových nástrojů FU OU. Večer uváděla MgA. Mgr. Kateřina Michlová.

Etudy provází každého instrumentalistu od prvních pokusů hry na nástroj až po profesionální úroveň, není tedy divu, že se letošní ročník těšil obrovskému zájmu jak ze strany mladých klavíristů, tak pedagogů, kteří se přihlásili na festival jako na program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků splňující kritéria MŠMT. Celé dva dny byly po okraj naplněny hudbou, informacemi, sdílením zážitků a inspirací do další práce. Přirozeně největší dík v tomto smyslu patří Martinu Kasíkovi, který rozkrýval úskalí hry etud, upozorňoval na možné problémy, řešil správné nastavení pohybu rukou i charakterové vyznění hudby. Jeho citlivý a vždy směrem k věku mladých klavíristů empaticky vedený přístup ocenili všichni přítomní. Celý interpretační seminář byl opět nahráván a po zpracování bude umístěn jako výukový materiál na web univerzity. Děkujeme tímto kolegyni Mgr. Denise Jánské z Katedry intermédií a jejímu týmu za ochotu a spolupráci. S výtvarnou sekcí Fakulty umění OU na tomto projektu spolupracujeme od samotného počátku. Vedle realizace nahrávání připravují studenti výtvarných oborů propagační materiály a certifikáty. Letos se tohoto úkolu zhostila BcA. Barbora Hlavicová a i jí patří na tomto místě velký dík.

Studenti Katedry klávesových nástrojů se na festivalu prezentují nejen v organizační pomoci, jako posluchači v sále, ale také jako interpreti. Letos takto vystoupilo hned pět studentů, které připravovaly MgA. Jana Vondráčková, Ph.D a doc. Eliška Novotná. I v jejich repertoáru se zrcadlilo téma osmého ročníku Gradu: Alena Březovská připravila Tři etudy Vladimíra Svatoše, Anna Pražáková vystoupila sólově v Koncertní etudě Václava Kaprála a společně s Vojtěchem Říhou ve čtyřruční Fantazii Carla Czerného, Sergii Shekovtsov zahrál Impromptu a Galop stejného autora a Stepan Ralyk provedl Koncertní etudu Na břehu mořském Bedřicha Smetany. Těší nás také, že na Gradus přivádějí své žáky naši bývalí absolventi. Je to známkou jejich dobrého uplatnění po ukončení studií a také to dokládá jejich setrvalou snahu o své další vzdělávání.

Letošní ročník Festivalu Gradus ad Parnassum ozdobil křest nového CD se stejnojmenným názvem, na kterém klavírní duo doc. Elišky NovotnéMgr. Lukáše Michela, ArtD. prezentuje čtyřruční skladby českých autorů, těch autorů, kteří byli předmětem zájmu minulých ročníků festivalu. CD vydalo nakladatelství Musica Gioia ve spolupráci s Ostravskou univerzitou. Kompaktní disk posloužil jako pěkný dárek všem pedagogům, kteří na seminář přivedli své žáky. Díky nim se daří naplnit hlavní myšlenku festivalu, propojovat světy základního, středního a vysokého uměleckého školství, vzdělávat, inspirovat, motivovat a díky tomu všemu obohacovat životy nás všech.

Festival Gradus ad Parnassum opět propojil světy základního, středního a vysokého uměleckého školství
Festival Gradus ad Parnassum opět propojil světy základního, středního a vysokého uměleckého školství
Festival Gradus ad Parnassum opět propojil světy základního, středního a vysokého uměleckého školství
Festival Gradus ad Parnassum opět propojil světy základního, středního a vysokého uměleckého školství
Festival Gradus ad Parnassum opět propojil světy základního, středního a vysokého uměleckého školství
Festival Gradus ad Parnassum opět propojil světy základního, středního a vysokého uměleckého školství
Festival Gradus ad Parnassum opět propojil světy základního, středního a vysokého uměleckého školství
Festival Gradus ad Parnassum opět propojil světy základního, středního a vysokého uměleckého školství
Festival Gradus ad Parnassum opět propojil světy základního, středního a vysokého uměleckého školství
Festival Gradus ad Parnassum opět propojil světy základního, středního a vysokého uměleckého školství
Festival Gradus ad Parnassum opět propojil světy základního, středního a vysokého uměleckého školství
Festival Gradus ad Parnassum opět propojil světy základního, středního a vysokého uměleckého školství
Festival Gradus ad Parnassum opět propojil světy základního, středního a vysokého uměleckého školství
Festival Gradus ad Parnassum opět propojil světy základního, středního a vysokého uměleckého školství
Festival Gradus ad Parnassum opět propojil světy základního, středního a vysokého uměleckého školství
Festival Gradus ad Parnassum opět propojil světy základního, středního a vysokého uměleckého školství
Festival Gradus ad Parnassum opět propojil světy základního, středního a vysokého uměleckého školství
Festival Gradus ad Parnassum opět propojil světy základního, středního a vysokého uměleckého školství
Festival Gradus ad Parnassum opět propojil světy základního, středního a vysokého uměleckého školství
Festival Gradus ad Parnassum opět propojil světy základního, středního a vysokého uměleckého školství

Zveřejněno / aktualizováno: 28. 02. 2023