Ohlédnutí za desátým ročníkem mezinárodních klavírních kurzů

Katedra klávesových nástrojů Fakulty umění Ostravské univerzity uspořádala ve dnech 25. - 30. října 2022 X. ročník mezinárodních interpretačních kurzů v oboru klavír. Na kurzy se přihlásilo celkem 43 účastníků z České republiky, Slovenska a Polska. Z celkového počtu přihlášených bylo 36 účastníků aktivních.

Kurzy nabízely individuální lekce, náslechy v hodinách, zahajovací koncert lektorů, závěrečný koncert účastníků a poté společenské setkání po koncertě. Pro účastníky byl připraven i odpočinkový program, a to shlédnutí filmu IL BOEMO, který pojednává o životě Josefa Myslivečka.

Lektoři letošních klavírních kurzů byli prof. INataša Veljković z Universität fur Musik und Darstellende Kunst ve Vídni a interní pedagogové pořádající Fakulty umění – doc. Eliška Novotná, dr. Lukáš Michel, dr. Jana Vondráčková. Byla připravena i cembalová dílna pod vedením cembalistky MgA. Izabely Manderly Kožané.

Pohledy účastníků kurzů:

Studentka Fakulty umění Alena Březovská

S letošními kurzy jsem byla velmi spokojena. Kurzů jsem využila maximálně a to tak, že jsem si zapsala 4 vyučovací hodiny klavíru i hodinu cembala, která mě velmi nadchla a ukázala mi další možnosti, jak pracovat s barokní hudbou. S lektory klavírních kurzů jsem byla velmi spokojena. Pomohli mi vyřešit technické a interpretační obtíže, které se ve skladbách objevovaly. Kurzy měly příjemnou pracovní atmosféru a myslím si, že každý z účastníků si odnesl spoustu užitečných rad, které je určitě posunou dál v jejich interpretaci.

Student konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži Pavel Jelínek

Na konci října se uskutečnil 10. ročník mezinárodních klavírních kurzů v oboru klavír. Kurzy byly zahájeny jako každý rok koncertem pedagogů, který se mi moc líbil, jelikož měl velice pestrý a zajímavý program. Po koncertě následovalo zapisování do hodin k lektorům. Velice jsem ocenil, že příležitost se zapsat byla v podstatě libovolná. U paní prof.„Nataši Velkovič byla možnost jedné hodiny. Nakonec jsem si mohl hodiny dobře naplánovat, tak aby vyhovovaly i mně. Ve všech lekcích jsem se dozvěděl něco nového, hodiny byly velice přínosné a vyčerpávající. Pátý den kurzů si mohl každý zahrát na koncertě. Kurzy mi přinesly mnoho nových zkušeností a zážitků. Celkově je hodnotím velice kladně. Určitě bych tyto kurzy doporučil každému studentovi klavíru, který se chce ve své interpretaci nějak posunout.

Studentka Fakulty umění Anna Pražáková

Uspořádat kvalitní pětidenní kurzy s 5 lektory pro více než 40 aktivních a pasivních účastníků ve dvou budovách Fakulty umění Ostravské univerzity, kam se tak tak vejdeme my, studenti, a v nichž ještě navíc bude po určitou část konání kurzů probíhat výuka vysokoškolských studentů?

To znělo ... a vlastně stále zní ... téměř jako oxymorón.

A přece, přes tuto nezáviděníhodnou výchozí situaci jsem jako účastník nezpozorovala, že by od zahajovacího koncertu po závěrečné vystoupení účastníků někde něco „drhlo“. Skvělí kvalitní a vstřícní lektoři, s nimiž jsme mohli mít až 5 výukových lekcí, a kteří nám byli nápomocni nejen se skladbami téměř hotovými, ale i s „čerstvě načatými kusy“, příjemná atmosféra, dokonce i dostatek volných tříd na cvičení (čemuž jsem z počátku jen stěží věřila). Vše probíhalo s naprostou samozřejmostí, z čehož lze usuzovat, jak velké množství příprav za tím vším stojí. Proto myslím, že je na místě poděkovat pořadatelům a lektorům za veškeré úsilí, které do přípravy i samotné realizace kurzů vložili, a zároveň popřát, aby se ty příští klavírní kurzy, které by se měly konat již v nové budově Fakulty umění, uskutečnily s minimálně stejně hojným zástupem účastníků jako letos.


X. ročník mezinárodních interpretačních kurzů v oboru klavír
X. ročník mezinárodních interpretačních kurzů v oboru klavír
X. ročník mezinárodních interpretačních kurzů v oboru klavír
X. ročník mezinárodních interpretačních kurzů v oboru klavír
X. ročník mezinárodních interpretačních kurzů v oboru klavír

Zveřejněno / aktualizováno: 08. 11. 2022