Studenti Fakulty umění hráli ve společném orchestru tří univerzit

Během letošního jara byla Fakultě umění Ostravské univerzity nabídnuta možnost účastnit výjimečného projektu nazvaného Trittico 2022, který měl za úkol spojit studenty hudebních oborů tří evropských univerzit v jednom společném orchestru a nastudovat mimo jiné skladby současných mladých skladatelů. Fakulta umění se projektu pořádaného v rámci programu Erasmus+ Blended Intensive Programme zúčastnila úplně poprvé ve spolupráci s Gustav Mahler Privatuniversität für Musik Klagenfurt (Rakousko) a Conservatorio Statale di musica Jacopo Tomadini Udine (Itálie).

Celé akci předcházelo několik online setkání koordinátorů i vyučujících všech tří institucí, aby bylo setkání studentů řádně a bezproblémově připraveno. V týdnu od 10. do 16. října 2022 pak vyjela skupina 7 studentů Fakulty umění (Elena D'incá - flétna, Viera Suslina – klarinet, Pavel Divín – basbaryton, Tomáš Tomčala – klavír, Václav Kolek – housle, Dominik Cvek – viola, Matěj Matocha – violoncello) společně s vedoucím Katedry klávesových nástrojů dr. Lukášem Michlem do Klagenfurtu na několikadenní soustředění a koncert společného orchestru Trittico. Ten doplnili studenti z rakouského Klagenfurtu a italského Udine. Orchestr byl nástrojově velmi pestrý, kromě již tradičních smyčcových a dechových nástrojů se předvedl také akordeon, cembalo a český basbarytonista. Studenti během pěti velmi náročných dní připravili premiéru tří skladeb – Les murs murmurent Luisy Valerie Carpignano, All is Pan italského skladatele Fabia Cuccu, a Summer Song Ebera Garcia Condese. Kvalitní provedení velmi náročných skladeb ocenili posluchači závěrečného koncertu dlouhým potleskem.

Koncert studentů měl ovšem také úvodní vstupní část, ve které se představili studenti všech zmíněných škol jako sólisté a komorní hráči. Fakultu umění na špičkové interpretační úrovni reprezentovali flétnistka Elena D'incá, klarinetistka Viera Suslina, basbarytonista Pavel Divín a klavírista Tomáš Tomčala. Poděkovat proto chceme všem pedagogům Fakulty umění OU, kteří připravili studenty pro obě části jejich vystoupení.

Kromě zkoušek orchestru si mohli mladí umělci vyzkoušet také společnou improvizaci a vyslechnout si několik zajímavých přednášek. To vše bylo navíc okořeněno krásnou přátelskou atmosférou setkání na zkouškách i mimo ně, kde se kromě anglického a německého jazyka procvičovala také italština.

Projekt Trittico byl pro mladé hudebníky velmi náročný ve své intenzívní týdenní podobě, zato velice přínosný pro jejich další profesní růst a směřování. A právě to bylo hlavním cílem projektu.


Studenti Fakulty umění hráli ve společném orchestru tří univerzit
Studenti Fakulty umění hráli ve společném orchestru tří univerzit
Studenti Fakulty umění hráli ve společném orchestru tří univerzit
Studenti Fakulty umění hráli ve společném orchestru tří univerzit

Zveřejněno / aktualizováno: 24. 10. 2022