Fakulta umění OU uspořádala svému zakladateli koncert k 85. narozeninám

Fakulta umění Ostravské univerzity uspořádala v měsíci březnu gratulační koncert u příležitosti významného životního jubilea svého zakladatele prof. Rudolfa Bernatíka.

Společenské setkání v Aule OU bylo spojeno s koncertními vystoupeními pedagogů a absolventů fakulty. Gratulanty s hudebním dárkem byli Dušan Foltýn, Jiří Hanousek, Eva Dřízgová, Eliška Novotná, Lukáš Michel, Hana Švajdová, Lukáš Poledna, Radana Foltýnová, Kateřina Valkovičová a Lucie Pirochová.

Mezi přítomnými hosty byli rovněž bývalý rektor Ostravské univerzity prof. Jiří Močkoř a současný děkan Fakulty umění OU dr. Michal Kalhous, kteří panu profesorovi poděkovali za jeho pedagogickou i organizační činnost a přínos pro rozvoj Ostravské univerzity a popřáli mu do dalších let pevné zdraví, štěstí a mnoho elánu.

Atmosféru setkání dokládá krátká rozhlasová reportáž Českého rozhlasu, kterou naleznete na webu Českého rozhlasu Ostrava.


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 04. 2022