Ohlédnutí za 7. ročníkem Festivalu klavírní instruktivní literatury Gradus ad Parnassum

V tradičním termínu pololetních prázdnin a následující soboty hostila Fakulta umění zájemce o klavírní hru, hudební pedagogiku a o tvorbu pro děti českých autorů. Letos byl festival zaměřen na osobnosti a dílo Emila Hradeckého a Milana Dvořáka, tedy skladatele, kteří se do značné míry inspirují jazzem. Tomu byl přizpůsoben i obsah festivalu: jeho jádrem byl stejně jako v minulých ročnících interpretační seminář, který letos vedl Karel Košárek.

Návštěvníci měli možnost shlédnout dokumentární film o Milanu Dvořákovi i vyslechnout prezentaci sbírek pro klavír Emila Hradeckého. Plánovaná jazzová dílna Vlastimila Šmídy se vzhledem k onemocnění hlavního aktéra nemohla uskutečnit. Jinak ale aktuální epidemiologická situace do konání festivalu výrazněji nezasáhla.

Přijela většina z 24 přihlášených žáků ze sedmi základních uměleckých škol, vystoupil také student 1. ročníku bakalářského studia Katedry klávesových nástrojů Vojtěch Říha. Festival přijelo shlédnout téměř třicet přihlášených pedagogů z celého Moravskoslezského kraje a ze Slovenska. Na seminářích nechyběli studenti Katedry klávesových nástrojů, kteří byli nápomocni i při organizaci festivalu. V jeho zákulisí měli pedagogové možnost zakoupit noty z nakladatelství Musica Gioia, vydavatelství Českého rozhlasu a eNoty.

Letošní ročník zpestřila prezentací svého nového alba skladatelka, klavíristka a absolventka Ostravské univerzity Hana Švajdová. Veškeré propagační materiály a osvědčení pro děti a učitele připravila Lenka Krchňavá. Tým kolegyně Denisy Jánské zajišťoval nahrávání videí, která se opět po zpracování objeví na webových stránkách Ostravské univerzity.

Festival vyvrcholil závěrečným koncertem, který symbolicky zakončili pedagogové Fakulty umění Eliška NovotnáLukáš Michel, kteří také stáli za celou organizací Festivalu Gradus ad Parnassum. Soudě podle ohlasů rodičů, pedagogů i samotných účastníků se také tento rok projekt vydařil. Všichni si odnášeli inspiraci a nový náboj do své práce a studia, za což patří všem aktérům velký dík!

Detailnější pohled na festival nabízí článek s názvem Čtyři pohledy na 7. ročník Festivalu klavírní instruktivní literatury Gradus ad Parnassum, který proběhl 4. a 5. února 2022.

Doc. MgA. Eliška Novotná


Festival klavírní instruktivní literatury Gradus ad Parnassum 2022
Festival klavírní instruktivní literatury Gradus ad Parnassum 2022
Festival klavírní instruktivní literatury Gradus ad Parnassum 2022
Festival klavírní instruktivní literatury Gradus ad Parnassum 2022
Festival klavírní instruktivní literatury Gradus ad Parnassum 2022
Festival klavírní instruktivní literatury Gradus ad Parnassum 2022
Festival klavírní instruktivní literatury Gradus ad Parnassum 2022
Festival klavírní instruktivní literatury Gradus ad Parnassum 2022
Festival klavírní instruktivní literatury Gradus ad Parnassum 2022
Festival klavírní instruktivní literatury Gradus ad Parnassum 2022
Festival klavírní instruktivní literatury Gradus ad Parnassum 2022
Festival klavírní instruktivní literatury Gradus ad Parnassum 2022

Zveřejněno / aktualizováno: 09. 02. 2022