Klavírní ateliéry v Karviné 2021

Ve dnech 17. – 19. září 2021 proběhl již jedenáctý ročník Klavírních ateliérů v Karviné. Metodický seminář pro 82 učitelů klavírní hry z celé republiky probíhal jako již tradičně v prostorách Základní umělecké školy Bedřicha Smetany v Karviné, která byla společně s Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků hlavním pořadatelem celé akce. Jako spolupracující instituce se poprvé představila také Katedra klávesových nástrojů Fakulty umění Ostravské univerzity, která přispěla zejména organizačním a profesním zajištěním díky studentům a pedagogům katedry pod vedením vedoucího katedry dr. Lukáše Michela. Lektory semináře byli prof. Ivan Klánský, doc. Eliška Novotná, Libor Nováček BMus, MMus a MgA. Helena Suchárová Weiser. Letošní ročník nabídl inspirující koncerty lektorů, pestré semináře, příležitost zakoupit notový materiál a v neposlední řadě možnost sledovat osobitou práci lektorů při praktické výuce.

Osobně jsem se Klavírních ateliérů účastnila poprvé a s radostí musím konstatovat, že za mě to byl velmi dobře strávený čas. V průběhu víkendu jsme měli možnost vyslechnout hned tři inspirující koncerty. V pátek večer proběhl koncert Pocta českým mistrům, jež si pro nás připravilo sehrané klavírní duo doc. Eliška Novotná a Mgr. Lukáš Michel, ArtD. Slyšeli jsme pestrý výběr klavírních děl pro čtyři ruce několika autorů – Vítězslava Nováka, Petra Ebena, Edy Drigy, Klementa Slavického a Bedřicha Smetany. V sobotu odpoledne proběhl malý koncert v rámci představení novinek z dílny vydavatelství MUSICA GIOIA. Sám skladatel Eduard Douša nejen jednotlivé skladby okomentoval, ale několik z nich také zahrál společně se svou ženou Evou Doušovou. Na pódiu se také opět objevilo výše zmíněné klavírní duo doc. Eliška Novotná a Mgr. Lukáš Michel, ArtD. Posledního koncertu s názvem Klavírní podvečer s nocturnem se ujali lektoři prof. Ivan Klánský a MgA. Helena Suchárová Weiser. Nadšený potlesk všech posluchačů po vyslechnutí výběru Chopinových nocturn byl odměněn přídavkem na dva klavíry z pera Edvarda Griega.

První den Klavírních ateliérů byl zakončen diskusním klubem s lektory. Měli jsme možnost pohovořit s nimi na několik zajímavých témat. Nejvíce mě zaujal jejich pohled na distanční výuku a s tím související cenné rady, jak s žáky v takové situaci pracovat.

Ráda bych dále vyzdvihla různorodost seminářů. První seminář Alternativní postupy při počátečním stádiu nácviku skladeb na příkladu Světa malých Petra Ebena si přichystala lektora doc. Eliška Novotná. Seminář byl rozdělen na teoretickou a praktickou část a přinesl mnoho inspirativních metodických postupů pro výuku klavíru. Promyšlený koncept s prezentací doplnila doc. Eliška Novotná vlastní interpretací představovaných skladeb z cyklu.

Lektor Libor Nováček BMus, MMus se zaměřil na fyziologickou stránku hry na klavír. Jeho seminář pod názvem Alexandrova metoda a její využití při hře na klavír přinesl novou perspektivu, kterou by se měli pedagogové ve výuce zabývat. Několik rad, jak lze Alexandrovu metodu využít, jsme mohli v praxi vidět při jeho ukázkových lekcích s žáky ZUŠ.

Další přednášku, tentokrát zaměřenou na nocturno v průběhu hudebních dějin si připravila MgA. Helena Suchárová Weiser. Snad všichni klavíristé znají Chopinova nocturna, avšak seminář s názvem Nocturno v klavírní literatuře, nám nabídl přehled mnoha skladatelů, u kterých bychom tuto hudební formu obvykle nehledali. V podání MgA. Heleny Suchárové Weiser jsme slyšeli nocturna Johna Fielda, Carla Czerneho, Clary Schumann, Clauda Debussy, či Bély Bartóka a mnoha dalších.

Závěrečný seminář Hudební romantismus a jeho interpretační zákonitosti patřil prof. Ivanu Klánskému. Seminář probíhal v příjemné atmosféře. Vyslechli jsme rady, jak ztvárnit ten pravý romanticko-hudební zážitek pro posluchače, jak efektivně pracovat v hudbě s impulsy a proběhla i krátká diskuse s pedagogy v publiku. Abych mohla vyjádřit obsah semináře jednou krásnou větou, budu citovat pana prof. Ivana Klánského: „Všichni jsme romantici, i přesto že si to mnozí z nás nechtějí přiznat“.

Sobotní večer zakončila „pianoparty“, aneb společenské setkání s lektory, při které proběhl i bohatý raut. Oceňuji další příležitost neformálně si promluvit s lektory a získat tak cenné rady a inspiraci pro vlastní výuku. Neděle, tedy poslední den Klavírních ateliérů, již byla věnována ukázkovým lekcím s žáky ZUŠ. Postupně se vystřídali opět všichni lektoři. I přesto, že pracovali každý svým vlastním osobitým způsobem, směřovali ke stejnému cíli – probouzet a posilovat v žácích lásku ke klasické hudbě.

BcA. Šárka Chaloupková


Doc. Eliška Novotná z Katedry klávesových nástrojů FU OU přednáší pedagogům klavírní hry z celé republiky
Doc. Eliška Novotná při výuce žáků ZUŠ
Klavírní duo Eliška Novotná a Lukáš Michel během koncertu na Klavírních ateliérech 2021 v Karviné
Klavírní duo Novotná - Michel uvedlo skladby českých autorů V. Nováka, P. Ebena, E. Drigy, K. Slavického a B. Smetany
Libor Nováček během jeho přednášky
Libor Nováček učí vybrané modely ze ZUŠ
Helena Suchárová Weiser přednáší účastníkům Klavírních ateliérů
Helena Suchárová Weiser učí děti ze základních uměleckých škol
Manželé Eva a Eduard Doušovi hrají vybrané skladby v rámci prezentace nakladatelství Musica Gioia
Eva Doušová, Eliška Novotná a Lukáš Michel při prezentaci skladby Eduarda Douši Šest paží se snaží
Prof. Ivan Klánský přednáší na téma Hudební romantismus a jeho zákonitosti
Prof. Klánský během výuky žáků ZUŠ
Lektoři Klavírních ateliérů 2021, zleva (bez titulů) Libor  Nováček, Eliška Novotná, Helena Suchárová Weiser a Ivan Klánský

Zveřejněno / aktualizováno: 29. 09. 2021