IX. ročník mezinárodních interpretačních kurzů v oboru klavír

Katedra klávesových nástrojů Fakulty umění pořádá již IX. ročník mezinárodních interpretačních kurzů v oboru klavír, který se letos uskuteční ve dnech 27. října až 1. listopadu 2021.

Lektory kurzů budou prof. Magdalena Lisak z Akademie muzyczne v polských Katovicích, doc. Martin Kasík z Hudební akademie múzických umění v Praze a interní pedagogové pořádající Fakulty umění – doc. Eliška Novotná, dr. Lukáš Michel, dr. Jana Vondráčková a cembalistka MgA. Izabela Kožaná Manderla.

V rámci kurzů proběhne koncert lektorů, individuální lekce, malý výlet a samozřejmostí je již tradiční závěrečný koncert účastníků kurzů.

Cena kurzů:

Aktivní účast: 2.000,- Kč

Pasivní účast: 1.000,- Kč

Přihlášení do kurzů probíhá ve dvou krocích:

  1. vyplnění Přihlášky, kde uvedete také repertoár, který chcete na kurzech studovat. Pokud nemáte „hotové“ skladby, nevadí. Můžeme spolupracovat i na počátečních stádiích interpretace.
  2. Elektronická registrace a platba kurzů dle typu účasti

Přihlášky posílejte na adresu nejpozději do 19. října 2021.

Požadované údaje zpracováváme dle „Zásad ochrany osobních údajů“.

Předpokládaný program (změna vyhrazena):
Středa 27. října 2021
během dne
příjezd účastníků, ubytování
13.00-17.00
prezence účastníků, Fakulta umění, Sokolská tř. 17, Ostrava 1
18.00 hodin
Zahajovací koncert: účinkují Magdalena Lisak a Jana Vondráčková
Komorní sál Fakulty umění OU, Českobratrská 16
Po skončení koncertu domluva výuky – rozvrh hodin
 
Čtvrtek 28. října 2021
celý den
individuální lekce s lektory
 
Pátek 29. října 2021
dopoledne
individuální lekce s lektory
odpoledne
malý výlet (dobrovolný v blízkém okolí Ostravy)
 
Sobota 30. října 2021
celý den
individuální lekce s lektory
 
Neděle 31. října 2021
17.00 hodin
Koncert účastníků
Komorní sál Fakulty umění OU, Českobratrská 16

(během kurzů, po dohodě s vámi, vybereme ty z vás, kteří budou mít chuť si zahrát na koncertě – není to povinnost, ale radost!)
předání certifikátů o účasti
po skončení koncertu následuje společenské setkání
 
Pondělí 1. listopadu 2021
dopoledne do 12:00
individuální lekce s lektory


Individuální lekce s lektory: během celého konání kurzu budou mít aktivně přihlášení studenti možnost se zapsat na jednotlivé lekce ke všem pedagogům (podle počtu přihlášených budeme počet hodin více či méně korigovat, zaručit můžeme minimálně tři individuální lekce na jednoho studenta; délka lekce se může pohybovat mezi 45 – 60 minutami, opět podle počtu přihlášených).

Studovaný repertoár je bez omezení.

Pokud máte ve svém repertoáru nějaké dílo z období baroka (nebo jej začínáte studovat), nabízíme vám cembalovou dílnu, kterou povede opět kolegyně MgA. Izabela Kožaná Manderla (k dispozici vám bude vlámské a italské cembalo, dvoumanuálové německé cembalo, klavichord a cenné rady odborníka).

Náslechy v hodinách – ve volných chvílích se samozřejmě můžete přijít podívat do kterékoli hodiny a poslechnout si hru vašich kolegů. Bude jistě zajímavé sledovat pedagogické působení všech lektorů i z pozice posluchače! Rozpis výuky se studovanými skladbami bude veřejný.

Pasivní účastníci mají možnost účastnit se všech akcí kurzů bez omezení s výjimkou aktivní hry.

Přihlášky posílejte na uvedenou adresu, nezapomeňte napsat svůj e-mail, abychom vás mohli s předstihem informovat. Buďte tak laskaví a připište také repertoár, který chcete na kurzech studovat.

Těšíme se na vás!

Za všechny lektory zdraví Lukáš Michel,
vedoucí Katedry klávesových nástrojů FU OU


Plakát


Zveřejněno / aktualizováno: 29. 09. 2021