Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění > Součásti fakulty > Hudební část > Katedra klávesových nástrojů > Ze života katedry > Aktuality

Ostravská univerzita

  • Obrázek

ZRUŠENO / IX. ročník mezinárodních interpretačních kurzů v oboru klavír

Letošní klavírní kurzy se v původně plánovaném termínu neuskuteční.


Katedra klávesových nástrojů Fakulty umění pořádá již VIII. ročník mezinárodních interpretačních kurzů v oboru klavír na Fakultě umění Ostravské univerzity, který se letos uskuteční ve dnech 27. října až 1. listopadu 2020.

Lektory kurzů budou prof. Magdalena Lisak z Akademie muzyczne v polských Katovicích, doc. Martin Kasík z Hudební akademie múzických umění v Praze a interní pedagogové pořádající Fakulty umění – doc. Eliška Novotná, dr. Lukáš Michel, dr. Jana VondráčkováMgA. Izabela Kožaná Manderla.

V rámci kurzů proběhne koncert lektorů z děl Ludwiga van Beethovena, individuální lekce, malý výlet a samozřejmostí je již tradiční závěrečný koncert účastníků kurzů.

Cena kurzů:
Aktivní účast: 2.000,- Kč
Pasivní účast: 1.000,- Kč

Přihlášení do kurzů probíhá ve dvou krocích:

  1. vyplnění Přihlášky, kde uvedete také repertoár, který chcete na kurzech studovat. Pokud nemáte „hotové“ skladby, nezoufejte. Můžeme spolupracovat i na počátečních stádiích interpretace.
  2. Elektronická registrace a platba kurzů dle typu účasti
    Registrace pro aktivní účast
    Registrace pro pasivní účast

Přihlášky posílejte na adresu nejpozději do 19. října 2020.

Požadované údaje zpracováváme dle „Zásad ochrany osobních údajů“


Navržený program:
Úterý 27. října 2020
během dne příjezd účastníků, ubytování
13,00-16,30prezence účastníků – Fakulta umění OU (budova F - Sokolská tř. 17, Ostrava 1)
17.00Komorní sál Fakulty umění OU (budova B - Českobratrská 16) – Zahajovací koncert – účinkují Magdalena Lisak, Martin Kasík, Eliška Novotná, Lukáš Michel, Jana Vondráčková
 Po skončení koncertu domluva výuky – rozvrh hodin
Středa 28. října 2020
od 9 hodinvýuka
odpolednemalý výlet
 výuka
Čtvrtek 29. října 2020
od 9,00výuka
Pátek 30. října 2020
od 9,00výuka
Sobota 31. října 2020
9,00–16,00výuka
17,00Komorní sál Fakulty umění OU (budova B - Českobratrská 16) - Koncert účastníků
(během kurzů, po dohodě s vámi, vybereme ty z vás, kteří budou mít chuť si zahrát na závěrečném koncertě – není to povinnost, ale radost!)
 předání certifikátů o účasti
 po skončení koncertu následuje společenské setkání
Neděle 1. listopadu 2020
VÝLET – Ludwig van Beethoven v Hradci nad Moravicí

Prohlídka Bílého zámku v Hradci nad Moravicí (okres Opava) – zdarma – místa, kde kdysi pobýval Ludwig van Beethoven a Franz Liszt. Dodnes se zde koná mezinárodní čtyřoborová interpretační soutěž (klavír, housle, viola, violoncello). Příští ročník v roce 2021 bude věnován soutěži v oboru klavír.

Po prohlídce bude následovat volný program (možnost procházky v zámeckém parku, prohlídka Červeného zámku, oběd v Zámecké restauraci apod.)

Tato akce kurzů je samozřejmě nepovinná. Kvůli organizaci prosíme o závazné přihlášení k výletu v přihlášce. Dle počtu zájemců bude následně organizována doprava (auto/vlak).

Individuální lekce s lektory: během celého konání kurzu budou mít aktivně přihlášení studenti možnost se zapsat na jednotlivé lekce ke všem pedagogům (podle počtu přihlášených budeme počet hodin více či méně korigovat, zaručit můžeme minimálně tři individuální lekce na jednoho studenta; délka lekce se může pohybovat mezi 45 – 60 minutami, opět podle počtu přihlášených).

Studovaný repertoár je bez omezení, přivítáme interpretaci skladeb Ludwiga van Beethovena, kterému jsou letošní kurzy věnovány, ale není to povinné.

Pokud máte ve svém repertoáru nějaké dílo z období baroka (nebo jej začínáte studovat), nabízíme vám cembalovou dílnu, kterou povede opět kolegyně MgA. Izabela Kožaná Manderla (k dispozici vám bude vlámské a italské cembalo, klavichord a cenné rady odborníka).

Náslechy v hodinách – ve volných chvílích se samozřejmě můžete přijít podívat do kterékoli hodiny a poslechnout si hru vašich kolegů. Bude jistě zajímavé sledovat pedagogické působení všech lektorů i z pozice posluchače! Rozpis výuky se studovanými skladbami bude veřejný.

Pasivní účastníci mají možnost účastnit se všech akcí kurzů bez omezení s výjimkou aktivní hry.

Přihlášky posílejte na uvedenou adresu, nezapomeňte napsat svůj e-mail, abychom vás mohli s předstihem informovat. Buďte tak laskaví a připište také repertoár, který chcete na kurzech studovat. Pokud nemáte „hotové“ skladby, nezoufejte. Můžeme spolupracovat i na počátečních stádiích interpretace.


Těšíme se na vás!

Za všechny lektory zdraví Lukáš Michel,
vedoucí Katedry klávesových nástrojů FU OU


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 10. 2020

facebook
rss
social hub