Klavírní ateliéry v Karviné 2020

Katedra klávesových nástrojů Fakulty umění Ostravské univerzity se letos prostřednictvím svých pedagogů velmi aktivním způsobem zúčastní již 11. ročníku metodického semináře pro pedagogy klavírní hry nazvaného Klavírní ateliéry v Karviné. Po více než dvaceti letech (první setkání se konalo v září 1999, poslední v září 2017) se akce nově uskuteční pod odbornou garancí vedoucího Katedry klávesových nástrojů Fakulty umění OU pana Mgr. Lukáše Michla, ArtD.

Na Klavírní ateliéry se již přihlásilo více než 70 účastníků z celé České republiky, kteří si vyslechnou rady a metody výuky klavírní hry předních českých pianistů - prof. Ivana Klánského, děkana Hudební akademie múzických umění v Praze, MgA. Heleny Suchárové Weiser působící na AMU v Praze i JAMU v Brně a Mgr. Libora Nováčka, pedagoga Pražské konzervatoře a hostujícího profesora Universität für Musik und darstellende Kunst v rakouském Grazu. Jedním ze čtyř hlavních lektorů bude letos rovněž pedagožka klavírní hry na Fakultě umění Ostravské univerzity paní doc. Eliška Novotná, která přednese přednášku na téma Alternativní postupy při počátečním stádiu nácviku skladeb na příkladu Světa malých Petra Ebena.

Celou akci oživí také sobotní večerní koncert klavírního dua Eliška Novotná a Lukáš Michel, který nese název Pocta českým mistrům, a představí skladby Vítězslava Nováka, Eduarda Dřízgy, Bedřicha Smetany, Václava Jana Tomáška a Antonína Dvořáka.

Poděkování patří rovněž vedoucímu Katedry grafiky a kresby Fakulty umění Ostravské univerzity doc. Markovi Sibinskému, který se podílel na přípravě obnoveného loga metodického semináře Klavírní ateliéry.

Celý program akce naleznete na stránkách zuskarvina.cz.

Klavírní ateliéry v Karviné 2020


Zveřejněno / aktualizováno: 10. 09. 2020