Spolupráce mezi katedrami

Chtěli bychom touto cestou srdečně poděkovat kolegům z dechové a především smyčcové katedry za nezištnou a kvalitní spolupráci při realizaci doprovodu klavírních koncertů. Při absolventském koncertě Martina Pančochy 9. dubna 2019 a potom na celovečerním recitálu Kláry Faltusové 30. dubna participovali při provedení Janáčkova Concertina a Beethovenova Klavírního koncertu č. 4 G dur. Ceníme si především jejich ochoty nastudovat nelehké party a trpělivě zkoušet před koncertním provedením. Při něm byli svým klavírním kolegům psychickou i profesionální oporou. Naše poděkování patří: Markétě Valáškové, Václavu Kolkovi, Bohdanu Dorošenkovi (housle), Kláře Gavlasové, Marku Šumníkovi (viola), Elišce Vlasákové (violoncello) a Marku Ondrejovi (kontrabas), Jindřichu Molingerovi (horna), Vojtěchu Pospíšilovi (klarinet). Mimo univerzitu s námi spolupracoval také Jakub Baran (fagot).

Za celou katedru doc. Eliška Novotná

Spolupráce mezi katedrami
Spolupráce mezi katedrami
Spolupráce mezi katedrami

Zveřejněno / aktualizováno: 13. 05. 2019