Koncertní vystoupení dvou studentek klávesové katedry na vlnách Českého rozhlasu!

Plody Festivalu klavírní instruktivní literatury Gradus ad Parnassum sklízíme i v červnu. Provedení skladeb Bohuslava Martinů a Vítězslavy Kaprálové studentek magisterského stupně Kláry Faltusové a Anety Ševčíkové vyslechnou posluchači stanice Vltava Českého rozhlasu. Záznam letošního koncertu bude vysílán v rámci pořadu Concertino z Ostravy II. dne 23. června 2019. Aneta Ševčíková na letošním závěrečném koncertě ve Studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava 2. února 2019 zahrála cyklus Okna do zahrady B. Martinů. Klára Faltusová provedla Dubnová preludia op. 13 od Vítězslavy Kaprálové. Záznam z tohoto vystoupení doplňují ještě výkony dětí ze základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje. Do vysílání byli vybráni Tomáš Bartel a Vendula Mikulová ze ZUŠ Havířov Podlesí, Natálie Zarembová ze ZUŠ Rychvald, Antonín Zecha ze  ZUŠ Háj ve Slezsku a Frída Guňková ze ZUŠ Ostrava-Poruba.

Doc. Eliška Novotná

Klára Faltusová

Klára Faltusová

Klára Faltusová získala první hudební vzdělání na Základní umělecké škole v Jablonném nad Orlicí u Moniky Zelenkové. Své nadání rozvíjela na konzervatoři v Pardubicích, kde absolvovala roku 2015 ve třídě Jitky Fowler Fraňkové. V současné době je studentkou magisterského programu Fakulty umění na Ostravské univerzitě pod vedením Mgr. Lukáše Michela, ArtD.

Klára má za sebou několik úspěchů na národních a mezinárodních soutěžích ve hře sólové i v klavírním duu (Jeseník, Milán, Gioia del Colle, Kamenice nad Lipou, Ischia). Má také bohaté zkušenosti s komorní hrou a korepeticemi a je proto vyhledávanou spoluhráčkou. Během studia na konzervatoři absolvovala mnoho masterclass s českými i světovými předními pianisty, vystoupila také jako sólistka se Symfonickým orchestrem Konzervatoře Pardubice a Komorní filharmonií Pardubice. Během vysokoškolského studia se aktivně podílí na hudebním festivalu Gradus ad Parnassum ve spolupráci s Českým rozhlasem Ostrava, díky kterému si našla blízký vztah k interpretaci hudby 20. století. Vedle studia a aktivní hry se věnuje pedagogické činnosti a korepeticím na ZUŠ Ilji Hurníka v Praze 2.

Aneta Ševčíková

Aneta Ševčíková

Aneta Ševčíková se hře na klavír věnuje již od dětství. Nejprve studovala na ZUŠ-Malenovice u Květuše Hlobilové, poté na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži u MgA. Martiny Schulmeisterové, Ph.D. V současné době je studentkou prvního ročníku navazujícího magisterského studia na Fakultě umění Ostravské univerzity pod vedením Doc. MgA. Elišky Novotné.

V době studií se zúčastnila několika soutěží, mezi její úspěchy patří např. čestné uznání z Mezinárodní klavírní soutěže Ischia (2018), 3. cena z Mezinárodní klavírní soutěže Piano Talents v Miláně (2014) nebo čestné uznání z Mezinárodní klavírní soutěže Leopolda Godowského ve Varšavě (2013). Aktivně se věnuje také komorní hře a pravidelně se účastní interpretačních kurzů. V roce 2012 začala vyučovat hru na klavír v ZUŠ-Malenovicích a od roku 2017 působí jako pedagog také na ZUŠ-Jižní Svahy ve Zlíně.


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 05. 2019