Další z aktivit Katedry klávesových nástrojů – přednáška MgA. Alice Rajnohové, PhD. O klavírním díle Vítězslavy Kaprálové

MgA. Alice Rajnohová, PhD. V rámci „ozvěn“ Festivalu klavírní instruktivní literatury Gradus ad Parnassum jsme vyslechli v úterý 26. února 2019 velmi zajímavou přednášku kolegyně z Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Alice Rajnohové. Ta svou disertační práci věnovala osobnosti skladatelky a dirigentky Vítězslavy Kaprálové, jejíž klavírní dílo bylo náplní 4. ročníku Festivalu Gradus ad Parnassum. To, že Alice Rajnohová věnovala podstatnou část svého studia právě Kaprálové, bylo patrné na první pohled. O jejím životě, inspiračních zdrojích a skladatelském růstu hovořila velmi zasvěceně a poutavě. Pro přítomné klavíristy – studenty KKN FU OU a Janáčkovy konzervatoře byla ještě cennější její interpretační zkušenost. Alice Rajnohová v rámci svých doktorských studií provedla a nahrála kompletní klavírní dílo Kaprálové, a proto jej prezentuje s mimořádným pochopením pro jeho strukturu, autorčin jazyk a s citem pro vystižení podstatných interpretačních momentů. Cennou zkušeností byl také poslech 3. věty Koncertu pro klavír, který Alice Rajnohová provedla se Zlínskou filharmonií a také jej ve světové premiéře natočila. Jsem přesvědčená, že všichni účastníci semináře si odnesli cenné informace o Kaprálové a jistě její dílo někteří zařadí do svého repertoáru. Vzhledem k faktu, že Katedra klávesových nástrojů v rámci investic souvisejících s aktivitami kolem Festivalu Gradus ad Parnassum nakoupila dostupné notové materiály z díla Vítězslavy Kaprálové, nebude klavíristům v nastudování zajímavých a doposud méně hraných skladeb této mimořádné skladatelky nic stát v cestě.

Doc. MgA. Eliška Novotná


plakát


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 03. 2019