Klavírní virtuos Ivo Kahánek učil malé talenty – reportáž ČT

Čtvrtý ročník festivalu klavírní instruktivní literatury Gradus ad Parnassum pořádaný Katedrou klávesových nástrojů přilákal mimořádně velký počet účastníků.

Festival zaměřený na instruktivní klavírní literaturu je ojedinělou platformou pro propojení výukových záměrů Katedry klávesových nástrojů s praxí vykonávanou současnými studenty, absolventy OU a pedagogy ZUŠ Moravskoslezského kraje. Na pozadí seznamování se se soudobou českou klavírní literaturou pro děti probíhá v rámci dvou dnů řada přednášek, seminářů, interpretační kurz a koncert snímaný Českým rozhlasem. Na celém projektu se podílejí studenti i pedagogové Katedry klávesových nástrojů.

Úspěch Festivalu letos spočíval především ve způsobu výuky klavíristy Ivo Kahánka, který s mimořádným citem pro dětskou duši a s jasnou hudební představou inspiroval všechny přítomné. Bezesporu také nově udělená akreditace MŠMT pro další vzdělávání pedagogů a Bohuslav Martinů, kterému byl tento ročník věnován, přispěli k hojné účasti publika.

Více o letošním ročníku se dočtete na OU@live.

Reportáž České televize


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 02. 2019