Klavíristka Eliška Novotná na hudebních kurzech v Číně

Vládou podpořený dvoudenní hudební seminář, zaměřený na housle a klavír navštívilo víc, než 700 mladých studentů s rodiči a pedagogy.

Ada Slivanská, výkonná ředitelka kurzů Ameropa (www.ameropa.org) a letního festivalu Praha, klasika (www.prague-classics.cz) společně s vládními představiteli oblasti zahájila seminář před naplněným hledištěm místního kulturního sálu. Seminář proběhnul v městě Fuqing oblasti Fuzhou provincie Fujian od 22. listopadu do 1. prosince 2018.

V rámci semináře klavíristka Eliška Novotná z Ostravské univerzity, pedagog mezinárodních komorních kurzů Ameropa, uskutečnila rozsáhlou dopolední přednášku zaměřenou na klavírní dílo Frederika Chopina doplněnou o množství hraných ukázek. Hlavní náplní semináře byla veřejná výuka simultánně vedená ve dvou velkých sálech kulturního centra. Vybraní mladí studenti a pedagogové hudby, od 6 do 18 let (4 houslisté a 8 klavíristů) během semináře přednesli díla skladatelů Vivaldi, Mozart, Saint-Saëns, Mendelssohn, Chopin, Debussy, Beethoven, Kuhlau, Liszt a Rachmaninov. Součástí houslového semináře byla výuka 2 komorních souborů a dvou smyčcových orchestrů, jeden z Lily primary school Fuqing a druhý ze soukromé hudební školy z Fuqing, každý z nich ve velikosti více, než 70 studentů ve věku od 5 do 18 let. Všichni studenti, kteří se semináře účastnili, se ucházeli o možnost vystoupit na prestižním závěrečném koncertě. Na něm v první polovině zazněl v podání výše uvedených umělkyň a čtrnáctileté houslistky Magdalény Novotné, účastnice Ameropy 2018, přiložený program. Nadšené publikum ocenilo koncert dlouhotrvajícím potleskem a vynutilo si přídavek, byla jím Cikánská píseň Antonína Dvořáka - Když mě stará matka.

Součástí návštěvy bylo také setkání se studenty Baihe primary music school z Fuqing. Přikládám z tisku převzatou referenci. Další program zavedl hosty na hudební katedru univerzity v Xiamen a kulturní a historické památky provincie. Technickou podporu zajišťoval Marek Slivanský. Program za čínskou stranu připravily Memei Wang a Haodong Huang.

Linky na internetové noviny, které referovaly o události:

Klavíristka Eliška Novotná na hudebních kurzech v Číně
Klavíristka Eliška Novotná na hudebních kurzech v Číně
Klavíristka Eliška Novotná na hudebních kurzech v Číně
Klavíristka Eliška Novotná na hudebních kurzech v Číně

Zveřejněno / aktualizováno: 05. 12. 2018