Pedagogové Fakulty umění vyučovali a koncertovali v USA

Prof. Dušan FoltýnMgr. Radana Foltýnová z Katedry dechových nástrojů Fakulty umění Ostravské univerzity se v minulých dnech vrátili z krátkodobého, leč bohatými pracovními aktivitami naplněného pobytu na Grand Valley State University (GVSU) v USA.

V průběhu šesti dnů se představili jako vyslanci Ostravské univerzity v rolích pedagogů na těchto akcích:

  • „Collaborative Piano Master Classes“ - mistrovský kurz pro studenty oboru klavírní spolupráce
  • „Double Reed Day“ - pravidelné setkání amerických hobojistů a fagotistů na GVSU spojené s mistrovskými kurzy, přednáškami a koncerty vyučujících lektorů i studentů
  • „Oboe Masterclass“ - mistrovský kurz v oborech hra na hoboj, hra orchestrálních sól a komorní hra
  • „European Reed Making Style“ - odborný workshop pro americké hobojisty

Neméně důležitou součástí jejich společné prezentace byla také dvě koncertní vystoupení. Jednak polorecitál na závěrečném koncertě lektorů „Double Reed Day“ (A. Dvořák: Sonatina pro hoboj a klavír - 1. věta, L. Sluka: Tři skladby pro hoboj a klavír) a rovněž symbolické vyvrcholení jejich pobytu, kterým se stal bezesporu recitál v rámci pravidelného koncertního cyklu GVSU s názvem „Arts at  Noon“, jehož program byl koncepčně zaměřen na propagaci české hudby. Podtitul koncertu zněl „Čeští hudebníci hrají českou hudbu“ a představil americkému publiku díla Antonína Dvořáka (Sonatina pro hoboj a klavír), Leoše Janáčka (klavírní cyklus Po zarostlém chodníčku - 2. řada), Sylvie Bodorové (Magikon pro hoboj a klavír), Bohuslava Martinů (klavírní cyklus Okna do zahrady - výběr) a Luboše Sluky (Tři skladby pro hoboj a klavír).

Ohlasy na veškerá vystoupení našich pedagogů byly mimořádné a věříme, že se jedná o první konkrétní krok k navázání nových kontaktů, které by v budoucnu měly umožnit rozšíření vzájemné spolupráce mezi Ostravskou univerzitou a Grand Valley State University.Zveřejněno / aktualizováno: 23. 11. 2018