Klavírní trio studentů získalo 1. cenu a titul Laureáta

Studenti druhého ročníku Jindřich Novotný (housle), Ladislav Lekavý (violoncello) a Tomáš Tomčala (klavír) ze třídy doc. MgA. Elišky Novotné se jako klavírní trio zúčastnili 25. ročníku interpretační soutěže „Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus“ ve Vidnavě.

Tato soutěž si klade za cíl podporu aktivní umělecké činnosti v komorních seskupeních a objevování nových děl K. Ditterse z Dittersdorfu, který pobýval řadu let na nedalekém zámku Jánský vrch v Javorníku. Soutěž probíhala ve dnech 18. a 19. 10. ve třech různých kategoriích – ZUŠ; konzervatoře a hudební školy; vysoké školy, přičemž Titul laureáta Dittersovy soutěže je udělován 5 bodově nejvýše ohodnoceným souborům z kategorií ZUŠ a 5 z kategorií konzervatoří a vysokých škol. Časový limit pro kategorii, kde vystoupilo klavírní trio byl 20 minut a alespoň třetinu repertoáru musela tvořit klasicistní skladba. Trio zahrálo 1. větu – Allegro con brio z Beethovenova tria c moll op. 1 č. 3 a Šostakovičovo trio c moll op. 8 č. 1. Za svůj výkon získali studenti 1. cenu a titul Laureáta, což zahrnovalo poukaz na odběr urtextových not z nakladatelství Baerenreiter v hodnotě 1 200 Kč.

Gratulujeme.

Klavírní trio studentů získalo 1. cenu a titul Laureáta
Klavírní trio studentů získalo 1. cenu a titul Laureáta
Klavírní trio studentů získalo 1. cenu a titul Laureáta
Klavírní trio studentů získalo 1. cenu a titul Laureáta
Klavírní trio studentů získalo 1. cenu a titul Laureáta
Klavírní trio studentů získalo 1. cenu a titul Laureáta

Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020