V. ročník klavírních kurzů na Fakultě umění

Na konci října 2016 se uskutečnil již V. ročník mezinárodních interpretačních kurzů v oboru klavír, který pořádala Katedra klávesových nástrojů Fakulty umění Ostravské univerzity. Setkání mladých pianistů se zúčastnilo celkem 23 pianistů z České republiky.

Hlavními lektory byli prof. Magdalena Lisak z Akademie múzických umění im. K.Szymanowského v Katowicích a doc. František Malý z Akademie múzických umění v Praze. Dalšími vyučujícími byli pedagogové Katedry klávesových nástrojů Fakulty umění doc. Eliška Novotná, dr. Lukáš Michel a dr. Jana Vondráčková.

Letošní kurzy byly programově velmi bohaté. Vedle individuálních lekcí se zmiňovanými lektory se mohli mladí klavíristé zúčastnit také dalších doprovodných akcí. Protože byl letošní kurz tematicky zaměřen na klavírní dílo Bohuslava Martinů, uspořádala katedra slavnostní zahajovací koncert sestavený z klavírních a komorních děl tohoto autora. Koncert se letos konal pod záštitou rektora Ostravské univerzity prof. Jana Laty u příležitosti 25.výročí založení Ostravské univerzity a ve spolupráci s uměleckou agenturou Presto.

Na koncertě vystoupil František Malý z AMU Praha, pedagogové katedry Eliška Novotná, Lukáš Michel, Radana Foltýnová a jejich hosté, kteří v programu večerního koncertu představili celkem pět skladeb Bohuslava Martinů – flétnovou První sonátu, sólové Tři české tance, z dramaturgického pohledu velmi zajímavé Dvě písně na slova negerské poezie, Promenády pro flétnu, housle a cembalo, a vrcholné dílo klavírní tvorby Sonátu pro klavír. Koncert byl zároveň natáčen profesionální technikou na nahrávku DVD a část vystoupení si pro potřeby pořadu Terra musica natočila i Česká televize. Letošní kurzy byly navíc obohaceny o tzv. cembalovou dílnu, kde si mohli klavíristé vyzkoušet zahrát díla barokních skladatelů na cembalo pod vedením Mgr. Izabely Manderly-Kožané.

Poslední den kurzů se konalo již tradiční vystoupení účastníků kurzů, kteří ve více než hodinovém programu představili širokou škálu klavírního repertoáru. V závěru koncertu pak byly všem účastníkům předány certifikáty o účasti na letošním ročníku interpretačních kurzů. Následovalo večerní společenské setkání, na kterém lektoři společně se studenty hovořili o hudbě a klavírním umění, ale také o průběhu kurzů a jejich dalším pokračování v příštím roce.

V. ročník mezinárodních interpretačních kurzů by nebyl možný bez laskavého přispění Ministerstva kultury České republiky, Nadace Život umělce a Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě.

Mgr. Lukáš Michel, ArtD.
Vedoucí Katedry klávesových nástrojů FU OU


Zveřejněno / aktualizováno: 08. 02. 2017