Charakteristika katedry klávesových nástrojů

Cíle a koncepce výuky směřují k výchově sólistů, profesionálních korepetitorů, členů komorních souborů či orchestrů a učitelů všech stupňů uměleckých škol či kulturně organizačních pracovníků ve veřejných institucích, v rozhlase, televizi, koncertních agenturách apod. Smyslem vyučování Katedry klávesových nástrojů je získání takové umělecké a pedagogické úrovně absolventů ve hře na nástroj (nyní pouze klavír), aby bakaláři a magistři byli garancí samostatné aktivní orientace v problematice oboru a aby byli způsobilí získané znalosti a schopnosti tvůrčím způsobem předávat.


Zveřejněno / aktualizováno: 08. 03. 2017