OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění > Součásti fakulty > Hudební část > Katedra klávesových nástrojů

Personální složení
Nabízené obory
Fakulta umění - hudebni sekce

Charakteristika katedry klávesových nástrojů

Cíle a koncepce výuky směřují k výchově sólistů, profesionálních korepetitorů, členů komorních souborů či orchestrů a učitelů všech stupňů uměleckých škol či kulturně organizačních pracovníků ve veřejných institucích, v rozhlase, televizi, koncertních agenturách apod. Smyslem vyučování Katedry klávesových nástrojů je získání takové umělecké a pedagogické úrovně absolventů ve hře na nástroj (nyní pouze klavír), aby bakaláři a magistři byli garancí samostatné aktivní orientace v problematice oboru a aby byli způsobilí získané znalosti a schopnosti tvůrčím způsobem předávat.

facebook
rss
social hub