Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2022
kurátor výstavy
 
Rok: 2022
kurátor výstavy
 
Lukáš Bártl, Ondřej Kolář
Rok: 2022, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2022
kurátor výstavy
 
Rok: 2022
kurátor výstavy
 
Rok: 2021
kurátor výstavy
 
Rok: 2021
kurátor výstavy
 
Rok: 2021
ediční a redakční práce
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020, Prostor Zlín
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
uspořádání výstavy (E)
 
Rok: 2020, Tiskárna Helbich / Galerie Valchařská
odborná kniha
 
Rok: 2020
kurátor výstavy
 
Rok: 2020
uspořádání výstavy (E)
 
Rok: 2020
ostatní
 
Rok: 2020
kurátor výstavy
 
Rok: 2020, Prostor Zlín
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
uspořádání výstavy (E)
 
Rok: 2020, Časopis Slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
kurátor výstavy
 
Julie Kačerovská, Pavel Büchler
Rok: 2020, Prostor Zlín
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
kurátor výstavy
 
Rok: 2019
uspořádání výstavy (E)
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Julie Kačerovská, Petra Herotová
Rok: 2019
kurátor výstavy
 
Rok: 2019, Tiskárna Helbich / Galerie Valchařská
odborná kniha
 
Rok: 2018
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2018
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2018
uspořádání výstavy (E)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2017
ostatní
 
Rok: 2017
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2017, Opuscula Historiae Artium
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
uspořádání výstavy (E)
 
Rok: 2017
uspořádání výstavy (E)
 
Antonín Dufek, Jana Vránová, Lukáš Bártl
Rok: 2017
uspořádání výstavy (E)
 
Lukáš Bártl, Antonín Dufek, Jana Vránová
Rok: 2017, Barrister a Principal Publishing
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
uspořádání výstavy (E)
 
Rok: 2017
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2017
uspořádání výstavy (E)
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2017
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2017
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2017
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2017
uspořádání výstavy (E)
 
Rok: 2016
kompoziční umělecká činnost
 
Rok: 2016
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)