Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
553 46 2936
Sekretariát katedry
Kuchtová Hana
sekretářka kateder výtvarných umění
553 46 2908
 
Ateliér koncept, objekt, instalace
Vedoucí ateliéru
Odborní asistenti
553 46 2952
 
Ateliér video, multimédia, performance
Vedoucí ateliéru
Odborní asistenti
 
Ateliér fotografie
Vedoucí ateliéru
Kalhous Michal, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce
553 46 2901
Odborní asistenti
553 46 2936
 
Ateliér animované tvorby
Vedoucí ateliéru
Odborní asistenti
 
Ateliér knižní design a Ateliér knižní design a animace
Vedoucí ateliéru
Asistenti
553 46 3302
Externí vyučující