Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KIM
Kalhous Michal, Mgr., Ph.D.
vedoucí KIM, pedagogický poradce
e-mail:
telefon: 553 46 2936
Sekretariát KIM
Kuchtová Hana
sekretářka kateder výtvarných umění
e-mail:
telefon: 553 46 2908
Ateliér intermediální tvorby
Vedoucí ateliéru
Lysáček Petr, doc. Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2952
Odborní asistenti
Egert Martin, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2952
Ateliér video, multimédia, performance
Vedoucí ateliéru
Surůvka Jiří, doc. Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2954
Odborní asistenti
Mikudová Barbora, MgA. e-mail:
telefon:
Ateliér fotografie
Vedoucí ateliéru
Kalhous Michal, Mgr., Ph.D.
vedoucí KIM, pedagogický poradce
e-mail:
telefon: 553 46 2936
Odborní asistenti
Bártl Lukáš, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2908
Veber Imrich, MgA. e-mail:
telefon:
Ateliér animace a audiovizuálního umění
Vedoucí ateliéru
Jánská Denisa, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2955
Odborní asistenti
Jánská Denisa, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2955
Mráz Vladimír, Mgr. e-mail:
telefon:
Najbrt Lukáš, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Polochová Marcela, Mgr. e-mail:
telefon: