Personální složení

hierarchické členění

Abecední členění
Bártl Lukáš, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2908
Egert Martin, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2952
Jánská Denisa, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2955
Kalhous Michal, Mgr., Ph.D.
vedoucí KIM, pedagogický poradce
e-mail:
telefon: 553 46 2936
Kuchtová Hana
sekretářka kateder výtvarných umění
e-mail:
telefon: 553 46 2908
Lysáček Petr, doc. Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2952
Mikudová Barbora, MgA. e-mail:
telefon:
Mráz Vladimír, Mgr. e-mail:
telefon:
Najbrt Lukáš, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Polochová Marcela, Mgr. e-mail:
telefon:
Surůvka Jiří, doc. Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2954
Veber Imrich, MgA. e-mail:
telefon: