Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
553 46 3301
Veber Imrich, MgA.
tajemník kateder výtvarných umění
553 46 2936
Sekretariát katedry
Kuchtová Hana
sekretářka kateder výtvarných umění
553 46 2908
 
Ateliér volné grafiky
Vedoucí ateliéru
553 46 2961
731 194 194
Docenti
553 46 3301
Odborní asistenti
Asistenti
 
Ateliér grafického designu
Vedoucí ateliéru
Docenti
Odborní asistenti
 
Ateliér kresby
Vedoucí ateliéru
Emeritní profesoři
Odborní asistenti
Asistenti
 
Serigrafická dílna
Tiskaři
553 46 2965