Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KGK
Sibinský Marek, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí KGK
e-mail:
telefon: 553 46 2905
Uváčiková Andrea, MgA., Ph.D. e-mail:
telefon:
Veber Imrich, MgA.
tajemník kateder výtvarných umění
e-mail:
telefon:
Sekretariát KGK
Kuchtová Hana
sekretářka kateder výtvarných umění
e-mail:
telefon: 553 46 2976
553 46 2908
Ateliér volné grafiky
Vedoucí ateliéru
Janáček Zbyněk, prof. e-mail:
telefon: 553 46 2961
731 194 194
Emeritní profesoři
Ovčáček Eduard, prof., akad. malíř e-mail:
telefon:
Docenti
Sibinský Marek, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí KGK
e-mail:
telefon: 553 46 2905
Odborní asistenti
Drozd Jan, Mgr. e-mail:
telefon:
Uváčiková Andrea, MgA., Ph.D. e-mail:
telefon:
Mičolová Lenka, Mgr. e-mail:
telefon:
Asistenti
Moravcová Oľga, MgA. e-mail:
telefon:
Ateliér grafického designu
Vedoucí ateliéru
 

  
Docenti
Szklarczyk-Lauer Justyna, dr hab. e-mail:
telefon:
Odborní asistenti
Havlíček Jiří, MgA. e-mail:
telefon: 553 46 2966
Ateliér kresby
Vedoucí ateliéru
Daněk Josef, doc. Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2964
Emeritní profesoři
Halberštát Eduard, doc., akad. malíř e-mail:
telefon:
Odborní asistenti
Novotný Libor, MgA., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2964
Externí vyučující
Gajewski Dariusz Edward, Mgr. e-mail:
telefon:
Tobolewski Tomasz, Mgr. e-mail:
telefon:
Serigrafická dílna
Tiskaři
Dvořák Lubomír e-mail:
telefon: 553 46 2965