Personální složení

hierarchické členění

Abecední členění
553 46 3302
553 46 2965
553 46 2961
731 194 194
Kuchtová Hana
sekretářka kateder výtvarných umění
553 46 2908
553 46 3301
Veber Imrich, MgA.
tajemník kateder výtvarných umění
553 46 2936