Charakteristika katedry dechových nástrojů

Obory: Fagot, Flétna, Hoboj, Klarinet, Lesní roh, Pozoun, Trubka, Saxofon

Umělecká a pedagogická výchova k interpretaci hudební instrumentální literatury všech historických epoch na profesionální úrovni. Rozvoj schopností, dovedností a umělecky tvůrčího a osobitého přístupu k formě a obsahu hudebního díla, k jeho vnitřní a vnější významovosti, k zákonitostem hudebního vývoje, k pochopení jednotlivých slohů a k odborné dovednosti tuto problematiku přenášet do interpretačního projevu a pedagogické činnosti. Cílem studia je dosažení takové umělecko-interpretační úrovně ve hře na výše uvedené nástroje, aby posluchač po absolvování studia mohl kvalitně plnit úlohu, kterou od něho očekává umělecká nebo pedagogická praxe, se zvláštním zřetelem k interpretačním a pedagogickým požadavkům.


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 03. 2017